‘Le­o­pard C­reek het nooit mu­ni­si­pa­le dienste ont­vang’

Beeld - - Nuus - – Jackie Kru­ger

“Daar was nooit ’n dis­puut oor be­las­ting nie – daar was ’n dis­puut oor die wy­se waar­op Le­o­pard C­reek (nie die skry­wer nie) be­las sou word.”

So het ie­mand wat hom as “Jo­hann Ru­pert” i­den­ti­fi­seer gis­ter ge­skryf na aan­lei­ding van ’n be­rig op Net­werk24 wat ook in Rap­port on­der die op­skrif “Ru­pert se land­goed skuld taks” ver­skyn het.

Die sa­ke­man Jo­hann Ru­pert het gis­ter by na­vraag ge­sê hy gaan nie kommentaar le­wer nie.

In die be­rig word aan­ge­voer dat Le­o­pard C­reek in Ma­la­la­ne R75 mil­joen se ei­en­doms­be­las­ting aan die N­ko­ma­zi-mu­ni­si­pa­li­teit moet be­taal en dat die land­goed en die mu­ni­si­pa­li­teit ge­skik het.

In kommentaar op Net­werk24 skryf “Jo­hann Ru­pert”: “Le­o­pard C­reek het nog nooit e­ni­ge dienste van die mu­ni­si­pa­li­teit ont­vang nie” en ’n kon­trak is met die mu­ni­si­pa­li­teit aan­ge­gaan voor­dat die ont­wik­ke­ling be­gin is.

“Toe het die mu­ni­si­pa­li­teit . . . ge­wel­di­ge be­las­ting ge­ëis wat die klub in ban­krot­skap sou dwing.

“Le­o­pard C­reek het toe ’n dis­puut ver­klaar. Daar is nou op ’n be­gin­sel oor­een­ge­kom wat nie lei tot bo­ge­noem­de be­drag nie.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.