Be­kyk SA kies­stel­sel weer

Beeld - - Kommentaar -

Die ANC se “oor­win­ning” oor die mo­sie van wan­troue in Ja­cob Zu­ma is dui­de­lik net ’n Pir­ri­us­oor­win­ning.

Be­ne­wens Zu­ma is daar tal­le kor­nui­te in die ANC wat on­toe­re­ken­baar ge­word het, wat die land deur sin­di­kaat­ag­ti­ge en Ma­fia-ag­ti­ge pa­troon­aat­skap­net­wer­ke uit­ver­koop het.

Om Ni­co Bo­tha te pa­ra­fra­seer: Om nie net jou ge­we­te te ver­loor nie, maar ook jou siel, is soos om ’n le­wen­de dooie (’n zom­bie) te wees, on­danks al die mag en on­wet­tig ver­kreë ryk­dom.”

Die ANC se par­le­men­tê­re boe­lie­tak­tiek, waar­aan op­po­si­sie­par­tye nie on­skul­dig is nie, wys dat daar weer na ons kies­stel­sel ge­kyk moet word, dat die Van Zyl Slabbert-ver­slag van ’n klom­pie ja­re ge­le­de weer af­ge­stof, be­stu­deer en (met moont­li­ke aan­pas­sings) toe­ge­pas moet word.

Is ’n ge­meng­de (hi­brie­de) stel­sel van di­rek ver­ko­se par­le­ments­le­de in kies­af­de­lings, son­der af­ba­ke­nings­ma­ni­pu­le­ring, maar ook met af­ge­skaal­de pro­por­si­o­ne­le ver­teen­woor­di­ging van klei­ner par­tye om in­klu­si­wi­teit te ver­se­ker, nie die klaar­blyk­li­ke ant­woord nie? ’n Stel­sel waar­in par­le­men­tê­re ver­teen­woor­di­gers, on­danks hul par­ty­af­fi­li­a­sie, bo­wen­al aan die kie­sers­pu­bliek ver­ant­woor­de­lik is en nie bloot aan mags­be­hep­te par­ty­man­da­ry­ne uit­ge­le­wer is nie?

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.