Klag­te van die week

Beeld - - Tot U Diens -

Ger­hard van der Lin­de het by Com­pre­hen­si­ve

Claims Ser­vi­ces ’n blou­tjie ge­loop.

“In Maart het ie­mand ag­ter in my seun se voer­tuig vas­ge­ry en ons het be­sluit om ’n der­de­par­ty­eis by Com­pre­hen­si­ve Claims Ser­vi­ces in te dien. Ná ’n lang ge­sloer het ek ’n oor­een­koms ont­vang om te te­ken vir ’n uit­be­ta­ling. Die no­di­ge do­ku­men­te om al­les te fi­na­li­seer is vroeg in Ju­lie vir Com­pre­hen­si­ve ge­stuur. Vol­gens in­lig­ting op die do­ku­men­te sou die pro­ses 5 tot 10 werks­dae neem om af te handel.”

Van der Lin­de het ge­dul­dig op ’n be­ta­ling ge­wag.

“Ná die tien dae son­der ’n be­ta­ling ver­by was, het ek Com­pre­hen­si­ve ge­kon­tak om te hoor wan­neer ek die be­ta­ling sou kry. In hier­die sta­di­um het dit ge­lyk of die do­ku­men­ta­sie nie by die reg­te plek uit­ge­kom het nie. Ê­rens moes daar ’n kin­kel in die ka­bel ge­wees het, want tot­dat ek Com­pre­hen­si­ve ge­kon­tak het, het hul­le nie van die pro­bleem ge­weet nie. Hier­na het ek ’n paar keer met die­self­de kon­sul­tant by Com­pre­hen­si­ve ge­praat en el­ke keer het sy ’n an­der ver­sko­ning ge­had hoe­kom die eis nog nie ver­der ge­vor­der het nie. Sy sê wel el­ke keer sy sal op­volg, maar dat sy ‘geen be­lof­tes’ kan maak nie. Om die waar­heid te sê glo ek lank­al nie meer al­les wat Com­pre­hen­si­ve vir my sê nie. Dit lyk nie of e­nig­ie­mand daar reg­tig ver­ant­woor­de­lik­heid vir my eis vat nie en dus kom dit nie tot ’n punt nie.”

Tot u Diens het Com­pre­hen­si­ve Claims Ser­vi­ces ge­vra om kommentaar te le­wer. Hul­le sê Van der Lin­de het on­der ’n wan­in­druk ver­keer pre­sies waar­voor sy po­lis hom dek­king bied. Ook was daar ’n op­ont­houd om die no­di­ge do­ku­men­ta­sie om die eis te fi­na­li­seer by Van der Lin­de te kry. Ná dié do­ku­men­te ont­vang is, het om­trent drie we­ke ver­loop voor­dat Com­pre­hen­si­ve in ken­nis ge­stel is dat daar in Van der Lin­de se guns be­slis is. Soos hy in sy skry­we aan­ge­dui het, moes hy ’n do­ku­ment on­der­te­ken om goed­keu­ring vir die be­ta­ling te kry. Com­pre­hen­si­ve sê be­ta­lings neem ge­woon­lik tot so lank as 15 werks­dae, maar dat hul­le dit nie self han­teer nie.

Van der Lin­de se bank­be­son­der­he­de is met hom be­ves­tig en hy het ’n uit­be­ta­ling ge­kry.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.