E­s­kom sit met oor­tol­li­ge krag

Beeld - - Sake - – Han­lie S­tad­ler Fran­cois Wil­li­ams

E­s­kom het in tye van hoë krag­aan­vraag (sog­gens en saans) tans meer as 4 000 MW se oor­tol­li­ge krag­op­wek­kings­ver­moë.

Die oor­skot in spits­tyd is dus by­na net so­veel krag as wat een van sy nu­we steen­kool­krag­sta­sies, Me­du­pi en Ku­si­le, kan op­wek.

Bui­te spits­tye styg die oor­tol­lig­heid tot so­wat 10 000 MW – by­na 23% van E­s­kom se ge­ïn­stal­leer­de op­wek­kings­ver­moë.

K­hu­lu P­ha­si­we, E­s­kom­woord­voer­der, sê E­s­kom ver­koop die ek­stra krag aan buurlande af­han­gend van die vraag van el­ke in­di­vi­du­e­le land.

Weens van­jaar se re­la­tief ma­ti­ge win­ter is die land­wye to­ta­le krag­vraag in spits­tye tus­sen 31 000 MW en 32 000 MW, sê P­ha­si­we.

Hy het ont­ken dat E­s­kom on­mid­del­li­ke plan­ne het om van sy steen­kool­krag­sta­sies te sluit. Vak­bon­de is be­kom­merd oor werk­ver­lie­se, en E­s­kom het die vak­bon­de NUM, Num­sa en So­li­da­ri­teit die ver­se­ke­ring ge­gee geen be­sluit is nog oor die moont­li­ke uit­diens­stel­ling van krag­sta­sies ge­neem nie.

Maar E­s­kom sê wel in sy on­lang­se jaar­ver­slag som­mi­ge krag­sta­sies sal vroe­ër as wat oor­spronk­lik be­plan is uit diens ge­stel moet word.

In die­self­de jaar­ver­slag sê E­s­kom hy het reeds be­sluit om drie krag­sta­sies – Hen­dri­na, Groot­vlei en Ko­ma­ti – in so­ge­naam­de soe­pe­le be­wa­ring (“le­an pre­ser­va­ti­on”) te plaas. Dit be­te­ken die krag­sta­sies word af­ge­skaal om geen krag op te wek nie, maar kan op aan­vraag weer ten vol­le in be­dryf ge­stel word.

Dit is by­kans die­self­de as om te sê die krag­sta­sies word ty­de­lik ge­sluit, want om kos­te te be­spaar en die oor­aan­bod te be­perk sal hul­le geen e­lek­tri­si­teit aan die krag­net­werk le­wer nie.

Vol­gens E­s­kom sal die vroe­ë­re slui­ting van krag­sta­sies be­te­ken die waar­de van die ba­tes sal vin­ni­ger op E­s­kom se ba­lans­staat ge­de­pre­si­eer moet word om aan in­ter­na­si­o­na­le re­ke­ning­kun­di­ge stan­daar­de te vol­doen – maar be­dryfs­kos­te sal ook ver­min­der.

Vol­gens E­s­kom word le­wens­vat­baar­heid­stu­dies ge­doen om die oor­bly­wen­de be­dryfsleef­tyd van E­s­kom se krag­sta­sies te her­oor­weeg. Die be­skik­ba­re op­sies is koue re­ser­we, soe­pe­le be­wa­ring, lang­ter­myn­be­wa­ring en per­ma­nen­te slui­ting.

Fo­to: REU­TERS

’n Vrou dra brand­hout op haar kop ter­wyl na­by hoog­span­nings­krag­ly­ne van E­s­kom in So­we­to, Jo­han­nes­burg, stap.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.