Ou­ta ver­heug oor Ner­sa

Beeld - - Sake -

E­s­kom sal in­lig­ting oor on­der meer sy steen­kool­vo­lu­mes, kon­tant­vloei, tien­jaar­voor­uit­skat­ting oor krag­ver­ko­pe en an­der fi­nan­si­ë­le in­lig­ting moet be­kend maak as deel van sy ta­riefaan­soek vir die 2018­’19­boek­jaar.

Die Na­si­o­na­le E­ner­gie­re­gu­leer­der (Ner­sa) het dié slag vir deur­sig­tig­heid by die staats­krag­mo­no­po­lie ge­slaan met ’n be­sluit op ’n ver­ga­de­ring op 27 Ju­lie oor E­s­kom se ver­soek om af te wyk van se­ke­re ver­eis­tes van die veel­ja­ri­ge prys­vas­stel­lings­me­to­do­lo­gie. Ner­sa het pas aan­ge­kon­dig hy het E­s­kom 30 ka­len­der­dae ge­gee – van 27 Ju­lie – om aan die kor­rek­te me­to­do­lo­gie te vol­doen. Die Or­ga­ni­sa­sie teen Be­las­ting­mis­bruik (Ou­ta) het Ner­sa vir die be­slis­sing ge­prys. Ted Blom, Ou­ta se hoof oor e­ner­gie, sê die be­slis­sing tel in die guns van die pu­bliek wat bin­ne­kort sal kan sien hoe on­doel­tref­fend E­s­kom be­stuur is en hoe “bui­ten­spo­rig” sy be­dryfs­kos­te ge­word het. Die deur­sig­tig­heid sal ver­der E­s­kom se oor­tre­dings van die ver­le­de – in­slui­tend die duur steen­kool­kon­trak­te wat met die Gup­ta­fir­ma Te­ge­ta Ex­plo­ra­ti­on & Re­sour­ces ge­sluit is – aan die lig bring, re­ken Blom.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.