KPMG moes ban­de met Gup­tas gou­er ver­breek het

Beeld - - Geklassifiseerd - Niel Jou­bert

Die ou­dit­fir­ma KPMG moes sy dienste aan die Gup­ta-fa­mi­lie vroe­ër be­ëin­dig het as wat hy ge­doen het, er­ken T­re­vor Hoole, uit­voe­ren­de hoof van KPMG Suid-A­fri­ka.

Sy ven­no­te moes ook nooit die om­stre­de en uit­spat­ti­ge troue van ’n Gup­ta-fa­mi­lie­lid in 2013 by Sun Ci­ty by­ge­woon het nie, sê hy.

Drie ven­no­te is ge­skors han­gen­de ’n on­der­soek na die maat­skap­py se sa­ke met die Gup­tas.

Die laas­te ou­dit­me­nings vir die Gup­ta-groep is vir die jaar­ein­de op 28 Fe­bru­a­rie 2015 af­ge­te­ken, maar “ge­grond op o­pen­ba­re in­lig­ting is dit nou dui­de­lik dat KPMG vroe­ër as Maart 2016 moes be­dank het”, sê Hoole in ’n ver­kla­ring.

“Na my oor­deel het ons die bre­ër o­pen­ba­re be­lang in die sa­ke te sta­dig er­ken, ge­ge­we die be­staan­de so­si­o­po­li­tie­ke om­ge­wing in Suid-A­fri­ka,” sê hy.

Hy sê eg­ter daar is geen be­wy­se dat KPMG in sy dienste aan Linkway Tra­ding, en die wy­er Gup­ta-groep, “op e­ni­ge ma­nier be­weer­de be­las­ting­ont­dui­king of geld­was­se­ry on­der­steun of ge­kon­do­neer het nie, en daar was geen on­eer­lik­heid by die s­pan­ne nie”.

“Ter­self­der­tyd ver­staan ons die kri­tiek op die by­wo­ning van die Gup­ta­fa­mi­lie­troue in 2013 deur vier KPMG­ven­no­te ten vol­le,” sê Hoole.

“Die Suid-A­fri­kaan­se fir­ma aan­vaar dat die ven­no­te nie die troue moes by­ge­woon het nie.”

Die o­n­af­hank­li­ke re­gu­le­rings­raad vir ou­di­teu­re (Ir­ba) on­der­soek die be­weer­de on­re­ël­ma­tig­he­de in ’n ou­dit wat KPMG in 2014 vir Linkway Tra­ding ge­doen het.

Linkway Tra­ding word be­trek by be­weer­de geld­was­se­ry waar­in staats­geld, wat vir ’n mel­ke­ry in die Vry­staat be­doel was, deur ’n bank­re­ke­ning in die Mid­de-Oos­te te­rug na die maat­skap­py ge­stuur is om vir die Gup­ta-fa­mi­lie­troue in Sun Ci­ty te be­taal.

Vol­gens die #GuptaLeaks-e-pos­se was KPMG ten ty­de van Mo­ses K­gosa­na se amps­ter­myn as uit­voe­ren­de hoof van die ou­dit­fir­ma be­wus van die be­ta­lings. KPMG het na be­we­ring ook ge­weet dat die Gup­tas die kos­te van die troue as sa­ke­ver­wan­te uit­ga­wes vir be­las­ting te­rug­ge­ëis het. KPMG het die be­we­rings ont­ken. Die #GuptaLeaks-e-pos­se wys ook dat K­gosa­na, wat KPMG in 2015 ver­laat het, een van die Gup­tas se gas­te

‘‘

Na my oor­deel het ons die bre­ër o­pen­ba­re be­lang te sta­dig er­ken.

— T­RE­VOR HOOLE

by die troue was toe hy uit­voe­ren­de hoof en se­ni­or ven­noot van KPMG Sui­der-A­fri­ka was.

Hoole sê die maat­skap­py het ’n om­vang­ry­ke her­sie­ning be­gin na die fei­te van die pro­fes­si­o­ne­le dienste wat hy aan die Gup­tas ge­le­wer het.

KPMG Suid-A­fri­ka werk saam met KPMG In­ter­na­ti­o­nal, wat die on­der­soek on­af­hank­lik gaan lei, sê Hoole. Nor­ton Ro­se Ful­brig­ht, as die maat­skap­py se regs­ver­teen­woor­di­ger, is ook deel van die her­sie­ning.

Hoole sê as e­ni­ge pro­ble­me of kwes­sies ge­vind word, sal die in­di­vi­due by KPMG wat daar­voor ver­ant­woor­de­lik was be­slis ver­ant­woord­baar ge­hou word.

Die hoof­ou­dit­ven­noot is ook ge­skors. Hoole wys daar­op dat daar tot nou toe nog geen be­wy­se van on­eer­lik­heid was van die ven­noot se kant nie.

Twee an­der ven­no­te wat ver­bind word met die kwes­sie is uit hul uit­voe­ren­de pos­te en uit hul amp­te in die di­rek­sie ge­skors han­gen­de die uit­slag van die on­der­soek.

“Fou­te is ge­maak en pyn­li­ke les­se is ge­leer,” sê Hoole.

Hy sê die les­se gaan ge­bruik word om die ma­nier waar­op die maat­skap­py sa­ke doen te ver­sterk en te help om o­pen­ba­re ver­troue in die maat­skap­py te her­stel.

Die ba­te­be­stuurs­fir­ma Syg­nia het aan die ein­de Ju­lie aan­ge­dui dat hy KPMG as sy ou­di­teu­re gaan af­dank. An­der groot kli­ën­te van KPMG sê hul­le gaan wag tot Ir­ba sy on­der­soek af­ge­han­del het, het Ci­ty P­ress daar­na be­rig.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.