To­ny Gup­ta het Gi­ga­ba be­ïn­vloed – Ou­ta

Beeld - - Nuus - – Sa­rel van der Walt

Die Or­ga­ni­sa­sie teen Be­las­ting­mis­bruik (Ou­ta) sê hy het klag­te van kor­rup­sie en be­drog in­ge­dien teen Ma­lu­si Gi­ga­ba in sy vroe­ë­re hoe­da­nig­heid as mi­nis­ter van bin­ne­land­se sa­ke, ’n amp­te­naar van dié de­par­te­ment en twee Gup­ta-sa­ke­man­ne.

Ou­ta het gis­ter in ’n ver­kla­ring ge­sê die “noue ver­hou­ding” tus­sen Gi­ga­ba, Gi­de­on Chris­ti­ans, ’n amp­te­naar van bin­ne­land­se sa­ke, Ra­jesh (To­ny)

Gup­ta en As­hu C­ha­wla moet on­der­soek word.

Die saak teen dié groep men­se word vol­gens Ou­ta uit­een­ge­sit in ’n be­ë­dig­de ver­kla­ring van S­te­fa­nie Fick, Ou­ta se regs­hoof.

Dit is nie be­kend waar die klag­te in­ge­dien is nie.

Fick sê in die ver­kla­ring dit lyk of C­ha­wla en To­ny Gup­ta voor­keur­be­han­de­ling ont­vang het.

“Hier­voor is Chris­ti­ans ver­goed vir sy hulp. Dit lyk ook as­of To­ny Gup­ta die ver­moë ge­had het om be­slui­te van Gi­ga­ba te be­ïn­vloed. Die re­de daar­voor be­hoort be­hoor­lik on­der­soek te word.”

Gi­ga­ba was tus­sen Mei 2014 en Maart van­jaar mi­nis­ter van bin­ne­land­se sa­ke voor­dat hy deur pres. Ja­cob Zu­ma as mi­nis­ter van fi­nan­sies aan­ge­stel is.

Gi­ga­ba se kan­toor, die de­par­te­ment van bin­ne­land­se sa­ke en Ga­ry Nai­doo, die Gup­tas se woord­voer­der, het nog nie op ver­soe­ke om kom­men­taar ge­re­a­geer nie.

Ma­lu­si Gi­ga­ba

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.