Hoe­kom dit aan­be­veel word

Beeld - - SAKE -

Meer be­ken­de re­des waar­om ’n te­sta­ment aan­be­veel­baar word, is om­dat jy dan:

■ Die ge­leent­heid het om ’n ek­se­ku­teur aan te stel wat jou geld­sa­ke na­mens jou kan af­han­del as jy te ster­we kom; en

■ Po­ten­si­ë­le on­min en mis­ver­stan­de tus­sen jou naas­be­staan­des tot die mi­ni­mum be­perk oor wat p­re­sies jou laas­te wen­se met jou geld was. Min­der be­ken­de re­des waar­om jy ’n te­sta­ment moet op­stel, sluit die vol­gen­de in: ■ Dit is ’n voor­reg, want dit be­te­ ken jy be­sit ba­tes of ei­en­dom wat jy aan an­der kan na­laat; en jy het die vry­heid om te be­sluit wie gaan wat erf.

■ Dit is ’n lief­des­ge­baar: Dit is reeds vir jou fa­mi­lie of naas­be­staan­des ’n trau­ma­tie­se ge­beur­te­nis om jou aan die dood af te staan.

Om ver­de­re on­se­ker­heid by hul­le te skep as jy son­der ’n gel­di­ge te­sta­ment sterf, ver­er­ger hul trau­ma. Met ’n te­sta­ment maak jy se­ker dat jy jou hui­di­ge fi­nan­si­ë­le ver­ant­woor­de­lik­heid teen­oor jou ge­sin of an­der af­hank­li­kes be­hoor­lik kan voort­sit of af­sluit.

■ Jy kies die per­so­ne wat fi­nan­si­ë­le be­slui­te gaan neem oor jou min­der­ja­ri­ge kin­ders se ver­sor­ging.

Dit kan ie­mand an­ders wees as die voog­de.

Kin­ders on­der 18 jaar mag nie in hul per­soon­li­ke naam erf nie. Dit moet na ’n trust gaan (het­sy een wat deur mid­del van die te­sta­ment ge­skep word of deur een wat in jou leef­tyd op­ge­rig word).

Doen moei­te om die be­gin­sels te ver­staan van hoe ’n trust werk. Kin­ders kan op ’n an­der ou­der­dom as 18 jaar erf en wie die geld tot dan be­stuur, kan ver­skil van die voog­de wie se aan­stel­ling geld tot op 18­ja­ri­ge ou­der­dom.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.