Stel jy be­lang om wyn op die vei­ling te koop? Hier is meer raad:

Beeld - - SAKE - Ri­chard Kers­haw – wyn­ma­ker en deel van die keu­ring­spa­neel vir wy­ne op die vei­ling: MICHAEL JORDAAN – ko­per: Wat is jou er­va­ring van die Ne­der­burg­vei­ling en wat staan vir jou el­ke jaar uit?

Wat be­te­ken die Ne­der­burg­vei­ling op die wê­reld­wyn­ver­hoog?

Dit is ’n ge­leent­heid om van die bes­te pro­du­sen­te be­kend te stel, as­ook ’n ten­toon­stel­ling van hoe­veel diep­te hul wy­ne kan hê met ou­er en skaars wy­ne te koop. Die vei­ling is ’n toon­ven­ster vir die in­ter­na­si­o­na­le mark om te wys waar ons wyn­be­dryf tans staan. Dit gee SuidA­fri­ka die ti­pe bloot­stel­ling wat ons op lang ter­myn wil be­haal.

Hoe werk die keu­rings­pro­ses?

Twee pa­ne­le van vier be­oor­de­laars word aan­ge­stel om ver­skeie wy­ne in ver­skil­len­de ka­te­go­rieë te proe.

In­ter­na­si­o­na­le stan­daar­de en teg­nie­ke word toe­ge­pas wat ná die tyd ook die grond­slag van die be­spre­king vorm.

Per­soon­lik e­va­lu­eer ek el­ke wyn vol­gens die ba­lans van vrug, kon­sen­tra­sie, suur, tan­nien­s­truk­tuur (by die rooi­wy­ne); in­te­gra­sie van kom­po­nen­te (ver­al die hout), kon­sen­tra­sie van geu­re, leng­te, kom­plek­si­teit, af­ge­rond­heid en ver­moë om te ver­ou­der.

Nog ’n be­lang­ri­ke as­pek waar­aan ons aan­dag gee, is om te kyk hoe die wyn in die glas ont­wik­kel. Dít gee ’n mens ’n goeie aan­dui­ding van hoe die wyn moont­lik sal ver­ou­der.

E­ni­ge ad­vies vir voor­ne­men­de ko­pers?

El­ke wyn op die vei­ling is tot op die been on­der­soek deur baie goeie be­oor­de­laars om ge­hal­te op grond van elk­een se me­rie­te te waar­borg. Ter­wyl ko­pers dus die ge­hal­te kan ver­trou, sal hul per­soon­li­ke smaak steeds be­paal wat hul­le sal koop. As jy erns­tig oor jou aan­ko­pe is, kyk na jon­ger én ou­er wy­ne. S­teek ook voe­lers uit na nu­we pro­du­sen­te en druif­soor­te wat ui­ter­aard van die bes­te in hul soort sal wees. Suid-A­fri­ka se wyn­be­dryf raak net be­ter en be­ter. Ons het van die wê­reld se mees in­no­ve­ren­de wyn­ma­kers wat die bes­te van tra­di­sie met mo­der­ne wyn­maak­teg­nie­ke ver­sny. Die dae van die KWV-mo­no­po­lie toe wyn­boe­re Hoe word wy­ne by Sin­gi­ta op­ge­berg en waar­voor sal jul­le van­jaar uit­kyk?

Die vei­ling ak­kom­mo­deer pri­va­te ko­pers wat baie ge­leent­he­de sal hê om klein lot­te uit­ste­ken­de wy­ne te koop wat hul­le nóú kan ge­niet of kan weg­bê­re. Jou fa­si­li­tei­te om dié wy­ne kor­rek op te berg is baie be­lang­rik. ’n Goeie wynys­kas is no­dig, of men­se kan ge­bruik maak van diens­te soos Wi­ne Cel­lar in Kaap­stad wat die ka­pa­si­teit het om gro­ter vo­lu­mes met in­te­gri­teit op te berg.

Sin­gi­ta het in fa­si­li­tei­te be­lê waar wy­ne in ’n kon­stan­te tem­pe­ra­tuur van 12,5 °C en 70%­hu­mi­di­teit op­ge­berg word. El­ke Sin­gi­ta Lod­ge­kel­der word teen 14,5 °C en 70%­hu­mi­di­teit be­dryf om op­ti­ma­le toe­stan­de te skep.

Van­jaar sal ka­te­go­rieë soos wit ver­snit­te, che­nin blanc en char­don­nay on­der die soek­lig kom, as­ook uit­ste­ken­de rooi­wy­ne van kel­ders soos Jor­dan, G­le­nel­ly, Eagle’s Nest en S­han­non.

En as jul­le ge­dink het droë ries­ling van Suid­A­fri­ka kan nie ver­ou­der nie, kyk ge­rus na S­pi­oen­kop. meer op vo­lu­me ge­fo­kus het, is lank­al ver­by. Van­dag is die fo­kus op ge­hal­te en word han­dels­mer­ke bin­ne­lands ge­bou met nu­we oor­se­se mark­te soos die VSA en C­hi­na.

On­ge­luk­kig word die pres­ta­sies van ons wyn­be­dryf (al­les van­af werk­skep­ping tot in­ter­na­si­o­na­le er­ken­ning) nie al­tyd plaas­lik raak­ge­sien nie. Dit is be­lang­rik om ’n plat­form soos Sin­gi­ta is vir baie ja­re een van die groot ko­pers as dit by uit­ste­ken­de soet­wy­ne kom wat nét vir die vei­ling ge­maak word. By Sin­gi­ta het ons gas­te ’n keu­se tus­sen wy­ne soos Ne­der­burg E­mi­nen­ce (Mus­cat de Fron­tig­nan), en E­del­keur (Che­nin Blanc) met oes­ja­re van 2007 te­rug tot by 1989.

Die mees­te oes­ja­re is baie aan­lok­lik, maar uit er­va­ring is dit die on­ge­ly­ke oes­ja­re wat die groot­ste lof by ons gas­te uit­lok.

Gas­te sien al­tyd uit na dié spe­si­a­le soe­tes om­dat hul­le met va­kan­sie is en net kan ont­span.

Sin­gi­ta het ver­le­de week ’n groep gas­te vir hul 16de be­soek te­rug­ver­wel­kom. As in­ter­na­si­o­na­le kos-en-wyn-lief­heb­bers met van die men­se in die groep ook le­de van die La Con­fré­rie des C­he­v­a­lier du Tas­te­vin, ver­teen­woor­dig hul­le ’n groep fyn­proe­wers wat ge­hal­te van Suid-A­fri­ka hoog op prys stel.

Hul smaak het wy­ne in­ge­sluit wat al­les op vo­ri­ge Ne­der­burg­vei­lings ge­koop is soos die Plai­sir de Mer­le Ca­ber­net Sau­vig­non 1995 (in per­fek­te toe­stand), die

die Ne­der­burg-vei­ling te on­der­steun.

Dit is nie net ’n na­week om uit­ste­ken­de Kaap­se wy­ne teen re­de­li­ke pry­se te be­kom nie, maar ook ’n u­nie­ke ge­leent­heid om te ge­sels met die land se bes­te wyn­per­soon­lik­he­de. Ek vind el­ke jaar baat by die wyn­proe en die toe­spra­ke deur des­kun­di­ges. Die kern is eg­ter die vei­ling self en die toe­gang tot u­nie­ke, Zon­ne­bloem Pi­no­ta­ge 1998 met so­veel de­tail, en die Ne­der­burg S354 Ries­ling/Ge­w­ü­r­z­tra­mi­ner 2000 wat net een keer ge­maak is.

Daar is ook wy­ne wat oor die ja­re deur pri­va­te pro­du­sen­te ge­koop is en in hul eie kel­ders ver­ou­der is wat van hoog­staan­de ge­hal­te is.

Son­der die vei­ling sou dié wyn nooit die er­ken­ning ont­vang het vir hul merk­waar­di­ge ver­moë om te ver­ou­der nie.

Dit sluit wy­ne in soos De Wets­hof Char­don­nay van die 1990’s; T­he­le­ma Char­don­nay 1995 (die skry­wer Jay M­ci­ner­ney skryf dit ho­ër aan as e­ni­ge Boer­gon­die­se wit­wyn van daar­die oes­jaar); T­he­le­ma Ca­ber­net Sau­vig­non 1994, S­tel­len­rust che­nin blanc, Ka­non­kop se ju­we­le en ook die van Ei­ken­dal.

dik­wels ook ver­ou­der­de wyn.

Wat is jou raad aan be­lang­stel­len­des?

My raad is een­vou­dig: kom woon die vei­ling by en neem deel, al be­gin jou aan­ko­pe met ’n en­ke­le kis­sie. Die wyn­be­dryf klink soms in­ti­mi­de­rend, maar eint­lik gaan dit oor sto­ries en ka­rak­ters en al­bei is op die Ne­der­burg-vei­ling mak­lik te vin­de.

Wat be­te­ken die Ne­der­burg­vei­ling vir jou as ko­per en wat het oor die laas­te paar ja­re vir jou uit­ge­staan?

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.