‘R3 mil­jard­hulp aan SAL los nie die pro­ble­me op’

Ma­lu­si Gi­ga­ba moet vol­le ver­ant­woor­de­lik­heid aan­vaar dat hy hom­self en Suid­A­fri­ka in dié ge­mors laat be­land het deur nie deur­sig­tig en be­slis te wees oor die vraag­stuk­ke wat die lug­diens teis­ter nie.

Beeld - - Nuus - Han­lie S­tad­ler

Die DA is “te­leur­ge­steld, maar nie ver­ras nie” dat die Na­si­o­na­le In­kom­ste­fonds “weer eens” van min­stens R3 mil­jard “ge­stroop” is om die Suid-A­fri­kaan­se Lug­diens (SAL) te help.

“Hoe­wel die nu­we hulp­pak­ket die wol­we van die deur hou, sal dit nie be­slis­send af­re­ken met die fi­nan­sie­rings­kri­sis by die SAL nie, aan­ge­sien die SAL op die oom­blik el­ke maand ’n ver­lies van R350 mil­joen ly,” sê Alf Lees, DA-LP, in ’n ver­kla­ring.

Lees sê dis on­ver­my­de­lik dat Suid-A­fri­ka se staat­skuld nou ver­der af­ge­gra­deer gaan word, wat die le­nings­kos­te van die staat, die SAL en an­der staats­on­der­ne­mings sal laat styg.

Die te­sou­rie het Don­der­dag aan­ge­kon­dig dat hy R3 mil­jard aan die SAL oor­be­taal.

R1,8 mil­jard gaan ge­bruik word om ’n le­ning van Ci­ti­bank, wat van­dag be­taal­baar is, te delg en die res is be­dryfs­ka­pi­taal. Ci­ti­bank was die een bank wat ge­wei­er het om te on­der­han­del oor die uit­stel van die be­ta­ling.

An­der ban­ke waar­van skuld ook ein­de van­dees­maand be­taal­baar is, het glo uit­stel toe­ge­laat. Hul le­nings be­loop na ver­neem word R5,1 mil­jard.

Dis die twee­de hulp­pak­ket aan die ban­krot lug­diens van­jaar. In Ju­lie het die te­sou­rie R2,2 mil­jard be­taal om die SAL se le­ning van S­tan­dard C­har­te­red te delg.

Die SAL het van­dees­maand in die par­le­ment ge­sê hy het in Ju­lie ’n wins van R19 mil­joen vir die maand be­haal, maar die ver­lies vir die boek­jaar van A­pril tot Au­gus­tus het reeds R1,335 mil­jard be­loop.

Lees sê hy vind dit vreemd dat die ka­bi­net in sy ver­kla­ring oor Woens­dag se ka­bi­net­sit­ting “tjoep­stil” is oor die lug­diens.

Hy sê die hulp­pak­ket op­per heel­wat vrae oor die an­der le­nings wat die SAL nog moet be­taal.

“Ma­lu­si Gi­ga­ba (mi­nis­ter van fi­nan­sies) moet vol­le ver­ant­woor­de­lik­heid aan­vaar dat hy hom­self en Suid-A­fri­ka in dié ge­mors laat be­land het deur nie deur­sig­tig en be­slis te wees oor die vraag­stuk­ke wat die lug­diens teis­ter nie,” sê Lees.

Een van die do­rings in die DA se vlees bly die feit dat Du­du My­e­ni steeds voor­sit­ter van die lug­diens is. Gi­ga­ba hou vol dat haar ter­myn, wat tot die SAL se jaar­ver­ga­de­ring in No­vem­ber ver­leng is, aan die Maat­skap­py­e­wet vol­doen.

Die DA het die o­pen­ba­re be­sker­mer vroe­ër van­dees­week ge­vra om te be­paal of My­e­ni se her­aan­stel­ling art. 195 van die Grond­wet oor­tree.

“Dié mas­sie­we, ver­kwis­ten­de hulp­pak­ket vat selfs meer geld weg wat die e­ko­no­mie sou kon red tot voor­deel van die 9,3 mil­joen werk­lo­se Suid-A­fri­ka­ners,” sê Lees.

Lui­dens ’n ver­kla­ring deur die te­sou­rie is die oor­drag van die geld ge­doen in­ge­vol­ge ’n wets­ar­ti­kel wat die mi­nis­ter van fi­nan­sies mag­tig om geld te ge­bruik om bui­ten­ge­wo­ne uit­ga­wes te be­taal waar­voor tans nie voor­sie­ning ge­maak word nie en wat nie son­der erns­ti­ge be­na­de­ling van die o­pen­ba­re be­lang uit­ge­stel kan word tot ’n toe­koms­ti­ge par­le­men­tê­re toe­wy­sing nie.

Die te­sou­rie sê in­dien die SAL sy le­ning nie kon be­taal nie, sou die staat se waar­borg vir die le­ning ie­der ge­val op­ge­roep word, maar sou dit “op­vat­tings ver­hoog” oor die ri­si­ko wat die SAL vir die fis­kus in­hou. Die staat bied ’n waar­borg van R16,4 mil­jard aan die SAL.

Al­le oë is ook op Vuy­a­ni Ja­ra­na, nu­we uit­voe­ren­de hoof wat op 1 No­vem­ber by die SAL be­gin werk. Die te­sou­rie sê an­der be­lang­ri­ke pos­te in die SAL se top­be­stuur sal ook bin­ne­kort ge­vul word.

Die te­sou­rie het laat blyk dat die ver­koop van die teg­nies ban­krot SAL nie oor­weeg sal word nie.

Fo­to: LINDILE MBONTSI, DAILY SUN

Du­du My­e­ni, voor­sit­ter van die SAL se di­rek­sie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.