Rug­by kan tot os­te­o­ar­tri­tis lei

Stu­die wys ri­si­ko is baie groot

Beeld - - Nuus - El­sa­bé B­rits

Pro­fes­si­o­ne­le rug­by­spe­lers loop aan­sien­li­ke ri­si­ko om la­ter in hul le­we os­te­o­ar­tri­tis en os­te­o­po­ro­se te ont­wik­kel, as­ook om heup- en knie­ver­van­gings te kry.

In die eer­ste stu­die in sy soort wat ge­fo­kus het op die been­ge­sond­heid van pro­fes­si­o­ne­le rug­by­spe­lers is ge­sien dié sport­soort hou erns­ti­ge lang­ter­myn­ge­vol­ge in.

Dr. Ma­di Da­vies en kol­le­gas aan die U­ni­ver­si­teit van Ox­ford het dié na­vor­sing pas in die vak­joer­naal S­cien­ti­fic Re­ports ge­pu­bli­seer.

Da­vies, wat aan die u­ni­ver­si­teit se sen­trum vir or­to­pe­die, ru­ma­to­lo­gie en s­pier-en-ske­let­we­ten­skap ver­bon­de is, sê hul na­vor­sing het 259 voor­ma­li­ge pro­fes­si­o­ne­le rug­by­spe­lers be­trek.

Dié mans is ou­er as 50 jaar en is toe ver­ge­lyk met ’n we­ten­skap­li­ke da­ta­ba­sis waar­op die ge­sond­heids­in­lig­ting van meer as 5 100 an­der mans is.

Dit wys on­der meer dat tot 60% van die rug­by­spe­lers aan os­te­o­ar­tri­tis ly, ver­ge­le­ke met 15% van die mans wat nie rug­by speel of ge­speel het nie. 4% van die rug­by­spe­lers ly aan os­te­o­po­ro­se teen­oor 1% van die an­der mans.

32% van die rug­by­spe­lers moes óf ’n knie- óf heup­ver­van­ging kry, maar dit het net in 6% van die an­der mans voor­ge­kom. By­na die e­nig­ste ge­bied waar die rug­by­spe­lers be­ter vaar, is dat hul­le min­der di­a­be­tes het.

Da­vies sê die hoë sy­fer van knie- en heup­ver­van­gings was vir hul­le die be­lang­rik­ste be­vin­ding. Daar is ge­sien hoe ho­ër die vlak van me­de­din­ging, hoe meer be­se­rings is daar. Daar is tot 81 be­se­rings vir el­ke

1 000 uur wat ge­speel word.

Sy sê hul­le het die spe­lers ge­vra of hul­le steeds sou rug­by speel, ten spy­te van al die be­se­rings, en 95% het ja ge­sê.

“Dit is iets wat ons ver­der sal on­der­soek oor die voor­de­le wat die sport dalk vir die in­di­vi­du in­hou, al be­ïn­vloed dit die spe­ler se al­ge­he­le ge­sond­heid en hoe­kom hul­le dit so po­si­tief er­vaar.”

Baie van die spe­lers er­vaar ook angs, tot 6% ver­ge­le­ke met 3% van die mans wat nie rug­by speel nie. Da­vies sê dit kan wees om­dat hul­le pro­fes­si­o­ne­le rug­by vaar­wel toe­ge­roep het en dan suk­kel om aan te pas.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.