San­par­ke stil oor myn in re­ser­vaat

Fir­ma wil sy reg­te uit­brei tot in park

Beeld - - Nuus - E­li­se Tem­pel­hoff

Kropz, ei­e­naar van die om­stre­de E­lands­fon­tein-myn aan die Wes­kus, het sy vi­sier op die fos­faat­af­set­tings in die Wes­kus Na­si­o­na­le Park.

So het Fun­di­si­le M­ke­te­ni, uit­voe­ren­de hoof van San­par­ke, Don­der­dag in ’n brief aan die Sen­trum vir Om­ge­wings­reg­te (CER) er­ken.

M­ke­te­ni se ant­woord kom na­dat Me­lis­sa Fou­rie, uit­voe­ren­de di­rek­teur van die CER, aan hom ge­skryf het dat dié “or­ga­ni­sa­sie van ak­ti­vis­tie­se regs­lui” be­kom­merd is oor ge­rug­te dat “daar plan­ne is om ’n deel” van die Wes­kus Na­si­o­na­le Park te de­pro­kla­meer om die ont­gin­ning van fos­faat bin­ne die be­waar­de ge­bied moont­lik te maak.

Fou­rie skryf aan M­ke­te­ni dat spe­si­fie­ke klou­su­les oor be­wa­rings­ge­bie­de in die Na­si­o­na­le Om­ge­wings­be­stuurs­wet (Ne­ma) die pro­spek­te­ring en ont­gin­ning van mi­ne­ra­le in ’n na­si­o­na­le park ver­bied.

M­ke­te­ni skryf dat hoe­wel geen amp­te­li­ke skrif­te­li­ke ver­soek om die de­pro­kla­me­ring van de­le van die na­si­o­na­le park ont­vang is nie, het E­lands­fon­tein daar­op ge­sin­speel dat hy moont­lik gaan aan­soek doen om sy myn­ge­bied te ver­groot tot in die Wes­kus Na­si­o­na­le Park.

M­ke­te­ni sê die myn­be­stuur het na hier­die moont­lik­heid ver­wys toe le­de van on­der an­de­re San­par­ke se uit­voe­ren­de ko­mi­tee in Ok­to­ber 2016 en Ju­nie 2017 die ge­bied be­soek het.

M­ke­te­ni be­klem­toon dat San­par­ke se man­daat is om te be­waar, te kon­tro­leer en na­si­o­na­le par­ke wat aan hom toe­ver­trou is, te be­stuur.

Mi­chel­le La­wren­ce, teg­nie­se di­rek­teur van Kropz, het by na­vraag ge­sê die maat­skap­py weet “baie goed hy mag nie in ’n na­si­o­na­le park myn nie”.

Sy er­ken dat Kropz wel die de­par­te­ment van mi­ne­ra­le bron­ne ge­na­der het om sy myn­reg uit te brei (tot in die park). Vol­gens haar is die aan­soek bloot in­ge­dien om die myn “se be­lan­ge te be­skerm, met an­der woor­de so­dat geen an­der par­ty ’n myn­reg oor die grond kan kry nie”.

Vol­gens La­wren­ce het die de­par­te­ment

Hoe­wel geen amp­te­li­ke skrif­te­li­ke ver­soek om die de­pro­kla­me­ring van de­le van die na­si­o­na­le park ont­vang is nie, het E­lands­fon­tein daar­op ge­sin­speel dat hy moont­lik gaan aan­soek doen om sy myn­ge­bied te ver­groot tot in die Wes­kus Na­si­o­na­le Park.

van mi­ne­ra­le bron­ne ge­wei­er om na die aan­soek te kyk.

Kropz het dit ver­wag om­dat die grond in ’n na­si­o­na­le park is, sê La­wren­ce.

Wal­ter An­der­son, regs­ver­teen­woor­di­ger van die Wes­kusOm­ge­wings­be­wa­rings­or­ga­ni­sa­sie (Wo­ba), sê dit is “kom­mer­wek­kend” dat Kropz dit oor­weeg om aan­soek te doen om die uit­brei­ding van sy myn­reg tot in die Wes­kus Na­si­o­na­le Park.

Hy sê hy ver­wel­kom die feit dat M­ke­te­ni klem lê op San­par­ke se man­daat, maar dat hy dit vreemd vind dat die be­wa­rings­or­ga­ni­sa­sie nie reg­uit sê “ons gaan hier­die myn be­veg” nie.

Na ver­neem word, is die groot­ste af­set­tings van die fos­faat wat in Kropz se vi­sier is in die Wes­kus Na­si­o­na­le Park ge­leë.

Die myn pomp glo nog wa­ter uit die E­lands­fon­tein-wa­ter­dra­er, on­danks die feit dat Wo­ba ap­pèl aan­ge­te­ken het teen die uit­rei­king van sy wa­ter­li­sen­sie.

Die aan­lyn pu­bli­ka­sie Groun­dUp het ver­le­de week be­rig San­par­ke het aan­vank­lik be­swaar aan­ge­te­ken teen die de­par­te­ment van wa­ter en sa­ni­ta­sie se be­sluit om ’n wa­ter­li­sen­sie aan E­lands­fon­tein uit te reik.

San­par­ke het vroe­ër ook er­ken dat E­lands­fon­tein in die buf­fer­ge­bied van die Wes­kus Na­si­o­na­le Park ge­leë is en dat myn­be­dry­wig­he­de en wa­ter­ont­trek­king in die buf­fer­ge­bied van die park ’n baie ne­ga­tie­we in­vloed op vleie in die na­si­o­na­le park kan hê.

San­par­ke het glo la­ter sy teen­kan­ting teen die myn te­rug­ge­trek. “On­danks ver­skeie ver­soe­ke het San­par­ke geen re­des daar­voor ge­gee nie,” skryf Groun­dUp.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.