Braai­plek by jou wo­ning ’n be­leg­ging

Beeld - - Huisgids - Li­net­te Re­tief

Ter­wyl ons nie reg­tig e­ni­ge ver­de­re be­wys no­dig het dat ons ’n na­sie van braai­ers is nie, het ’n on­lang­se stem­ming ge­toon dat Suid-A­fri­ka­ners be­reid is om uit te haal en te wys wan­neer dit by ’n be­hoor­li­ke braai­plek kom.

Die Braai­dag-stem­ming deur die ei­en­doms­maat­skap­py Pro­per­tyFox, het ge­toon dat 64% van deel­ne­mers be­reid sou wees om R20 000 meer te be­stee aan ’n huis as daar ’n braai­a­rea by is.

Dit be­te­ken dat ’n mens, deur in ’n braai­plek te be­lê, be­slis die waar­de van jou ei­en­dom ver­hoog.

C­ris­pin In­g­lis, me­de­stig­ter van Pro­per­tyFox, sê die mees­teei­en­dom­me met in­ge­bou­de braai­plek­ke in die kui­e­r­a­re­as ver­koop dik­wels goed.

“Dit is be­moe­di­gend om te sien hoe waar­de­vol ’n saam­kom­ruim­te vir men­se is.

“Braai is ’n ma­nier om men­se by­me­kaar te bring, so selfs al is ’n huis nie baie groot nie, sal men­se steeds ’n plek­kie in­ruim waar hul­le ’n paar lek­ker tjop­pies en ’n stuk wors oor die ko­le kan gooi en kui­er.”

Deel­ne­mers is ook ge­vra of hul­le van ’n huis sou af­sien bloot om­dat dit nie ’n braai het nie.

Net meer as die helf­te – 52% – het aan­ge­dui dat hul­le da­rem nie só ver sou gaan nie.

“Hier­die in­lig­ting is ui­ter­aard baie in­te­res­sant en dui daar­op dat ei­en­dom­me met in­ge­bou­de braai­a­re­as moont­lik ’n voor­sprong het bo ver­ge­lyk­ba­re ei­en­dom­me son­der braai­a­re­as.

“Men­se wat dit oor­weeg om hul hui­se op te knap, be­hoort hier­die ten­dens in ge­dag­te te hou met die oog op aan­trek­li­ke ver­koop­pry­se in die toe­koms,” sê In­g­lis.

Vol­gens hom is ’n in­ge­bou­de braai­plek dik­wels ’n stan­daard­ken­merk van die kui­e­r­a­re­as, wat dik­wels ook ’n ja­cuz­zi, eet­a­rea, sit­ka­mer en kroeg in­sluit.

Hy sê hy het ook op­ge­merk dat baie hui­se dees­dae t­wee braai­plek­ke het – een tra­di­si­o­ne­le hout-/steen­kool­braai­plek en een gas­braai­plek.

Dit sluit aan by on­lang­se be­vin­din­ge van die e-han­del­reus ta­ke­a­lot.com.

Deur ’n a­na­li­se van 2017-ver­koop­da­ta het ta­ke­a­lot.com ge­vind 69% van Suid-A­fri­ka­ners ver­kies tra­di­si­o­ne­le braai­plek­ke, met Port E­li­za­beth wat teen 63,16% die hoog­ste ver­koops­vlak­ke toon.

Rand­burg, Roo­de­poort en Kemp­ton Park in Jo­han­nes­burg is die e­nig­ste buur­te waar gas ’n tra­di­si­o­ne­le braai­plek uit­stof.

Die keu­se in die mees­te a­re­as was re­de­lik e­we­re­dig, met da­ta wat sug­ge­reer dat al­bei kook­me­di­ums i­de­aal sou wees.

In­g­lis sê van Pro­per­tyFox se jong­ste be­mark­ba­re ei­en­dom­me weer­spie­ël hier­die ten­dens deur met t­wee of selfs drie braai­a­re­as te pronk.

Dit pas ge­woon­lik in by ’n oop­planuit­leg wat na ’n pa­tio of tuin lei.

Ja­cuz­zi’s en swem­bad­dens bly ge­wild, ver­al in a­re­as bui­te die Wes-Kaap waar die droog­te min­der pro­ble­ma­ties is.

In­g­lis wys ver­der daar­op dat Suid-A­fri­ka­ners se en­toe­si­as­me vir braai geen­sins deur ’n ge­brek aan ruim­te aan ban­de ge­lê word nie.

Nóg ’n ta­ke­a­lot.com-be­vin­ding is die sty­gen­de ver­ko­pe van klein draag­ba­re braai­ers wat i­de­aal is vir klei­ner woon­plek­ke.

“Wan­neer die lus vir ’n boe­rie on­draag­lik word, maak men­se ’n plan,” is sy slot­som.

Heel­wat hui­se het tans t­wee braai­plek­ke, een tra­di­si­o­ne­le braai­plek en dan is daar ook ’n gas­braai­plek.

Fo­to: ISTOCK

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.