Suid­A­fri­ka: Daar is tog lig in ton­nel

Beeld - - Kommentaar -

Die aard­skud­den­de ver­sky­ning van “Die Boek” van Ja­c­ques Pauw en nou ook E­ne­my of the Pe­op­le: How Ja­cob Zu­ma S­to­le South A­fri­ca and How the Pe­op­le Foug­ht Back deur A­dri­aan Bas­son en Pie­ter du Toit is in­der­daad op­spraak­wek­kend.

Die tra­gie­se ver­haal van ons be­son­der­se, maar diep ge­knel­de land is be­sig om oop­ge­vlek te word.

Ons men­se se vlak­ke van moe­de­loos­heid en ra­de­loos­heid is op breek­punt. Al­mal vra of daar nie iets kan ge­beur nie.

Van die ANC-re­ge­ring kan ons eint­lik niks meer ver­wag nie, trou­ens, ek het die in­druk dat die ANC reeds die do­de­li­ke gif­be­ker feit­lik leeg ge­drink het en dat die af­skeids­oom­blik­ke by­na daar is. Daar is aan­dui­dings dat ons pre­si­dent al hoe meer in ’n hoek in be­weeg en dat hy dus al hoe pa­nie­ke­ri­ger raak.

Hier­die golf, wat so goed on­der Ma­di­ba be­gin het, moet nou maar met al die oop­vlek­kings tot sy eind­punt ge­ry word.

Dit so­dat ons dan as ver­e­nig­de na­sie feit­lik weer nuut uit die as kan op­staan.

Be­ne­wens ons an­kers na Bo, is dit eint­lik net die mo­reel-po­si­tie­we bur­ger­li­ke sa­me­le­wings­ak­sies wat ons nog kan red. Baie won­der wel of daar e­ni­ge heil van hul­le te wag­te kan wees.

Ek be­skik oor in­lig­ting dat daar tog nog heel­wat is om oor po­si­tief te wees.

Die Or­ga­ni­sa­sie teen Be­las­ting­mis­bruik speel ’n baie groot rol.

Die Suid-A­fri­kaan­se Raad van Ker­ke bied op 22 No­vem­ber die Na­si­o­na­le Kon­ven­sie­ak­sie, wat van­uit al­le ge­loofs­ge­meen­skap­pe be­gin word.

Ver­der is daar Sa­ve SA, Rig­ht2K­now, So­li­da­ri­teit, F­ree­dom Un­der Law en Fu­tu­re SA. Ek is ook be­wus van ak­sies van ver­skil­len­de stig­tings, net­wer­ke, sa­ke­groe­pe­rin­ge, Cor­rup­ti­on Wa­tch, die A­fri­kaan­se Taal­raad, ver­skil­len­de ker­ke, en­so­voorts. In­tus­sen is daar ook voet­sool­ak­sies wat moont­lik ná die lei­ers­kon­fe­ren­sie be­gin gaan word om te sê “ge­noeg is ge­noeg”.

Daar is lig in die ton­nel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.