Dub­be­le stan­daar­de oor op­tog­te

Beeld - - Kommentaar -

Ná Max du P­reez se ru­briek oor Swart Maan­dag (14.11) kan ek nie lan­ger stil­bly nie.

Swart kom­men­ta­tors kom weg met hoogs aan­stoot­li­ke uit­spra­ke om­dat “moei­li­ke ge­sprek­ke ge­voer moet word”. Hier is die an­der kant van daar­die moei­li­ke ge­sprek: Die me­dia en po­li­ti­ci se kri­tiek op die ak­sie stink na bla­tan­te skyn­hei­lig­heid en ras­sis­tie­se dub­be­le stan­daar­de.

Daar word ge­sê die boe­re maak of hul­le spe­si­aal is, en an­der ras­se loop ook on­der mis­daad deur. Reg­tig? Ek het nie be­sef slag­of­fer­skap is ’n kom­pe­ti­sie nie. Is ’n wit mens se le­we so­veel min­der werd as dié van ’n swart mens dat net swart men­se mag pro­tes­teer?

Daar is ge­reeld pro­tes­op­tog­te in swart ge­bie­de. Word daar ooit aan hul­le ge­sê hul­le is ar­ro­gant om­dat hul­le nie die e­nig­ste ge­meen­skap met pro­ble­me is nie?

Daar word ge­sê dat die op­tog te wit was. Hoe is dit die wit men­se se skuld? As swart men­se ’n op­tog re­ël en daar is nie wit men­se nie, dan is dit ’n be­wys van wit men­se se ras­sis­me. As wit men­se ’n op­tog re­ël en daar is nie swart men­se nie, is dit ook ’n be­wys van wit men­se se ras­sis­me. V­reemd hoe wit men­se nooit iets reg kan doen in die oë van se­ke­re swart kom­men­ta­tors nie. Is dit ras­sis­me, of net kul­tu­re­le Marx­is­me?

Daar is ver­deeld­heid in die land en daar word ge­reeld vir wit men­se ge­preek dat ons moet “saam­staan”. Tog, die oom­blik as daar i­ni­si­a­tief uit die wit ge­meen­skap kom, word dit ver­dag ge­maak. As nie­mand met ons wil saam­staan nie, dan moet ons lie­wer niks doen nie.

Die meer­der­heid bly stem vir ’n on­be­kwa­me, kor­rup­te par­ty wat aan­hou om wit men­se as die son­de­bok te ge­bruik, maar dis die wit men­se wat vir die ver­deeld­heid ge­bla­meer word. Din­ge gaan nie ver­be­ter so lank as wat die min­der­heid al­leen ver­ant­woor­de­lik ge­hou word vir al­les nie.

Elk­een wat Swart Maan­dag ge­kri­ti­seer het, be­hoort hom te skaam vir sy eie ras­sis­me en skyn­hei­lig­heid. Dit gaan nie hier oor luuk­ses nie, maar om men­se se reg op le­we!

Comments

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.