Staat­skaping: Vin­ger na Bro­wn ge­wys

Beeld - - Sake -

E­s­kom se di­rek­sie­woord­voer­der het die vin­ger na Lyn­ne Bro­wn, mi­nis­ter van o­pen­ba­re on­der­ne­mings, ge­wys oor staat­skaping by die e­lek­tri­si­teits­ver­skaf­fer.

“Die pro­bleem is die mi­nis­ter. Sy hou aan leu­ens ver­tel. Sy is in die mid­del van die wa­ter, maar sê sy is nie nat nie,” het K­hu­la­ni Qo­ma ge­tuig voor die par­le­men­tê­re ko­mi­tee wat staat­skaping by E­s­kom on­der­soek.

Oor die tyd toe Bro­wn in die par­le­ment ge­jok het oor E­s­kom se be­ta­lings aan T­ril­li­an, het Qo­ma ge­sê: “Die mi­nis­ter het ge­jok om­dat sy in­lig­ting ge­bruik het wat sy van E­s­kom ont­vang het. Sy is deur me­di­a­be­rig­te in die ver­leent­heid ge­stel toe dit aan die lig ge­kom het dat sy ge­jok het.

“Draai nou die wy­ser vo­ren­toe en sy het steeds niks ge­doen nie. Sy is die mi­nis­ter in hier­die re­ge­ring. Ie­mand ver­oor­saak dat sy ’n leu­en ver­tel en tog vind sy geen fout daar­mee nie.”

Die mi­nis­ter het A­noj Singh, ge­skors­te fi­nan­si­ë­le hoof, en Mats­he­la Ko­ko, ge­skors­te waar­ne­men­de hoof, be­skerm om­dat hul­le aan die Gup­tas ver­slag ge­doen het, het Qo­ma ge­sê.

Ben Mar­tins, ad­junk­mi­nis­ter van o­pen­ba­re on­der­ne­mings, het in­tus­sen te­rug­ge­kap oor wat hy as “on­reg­ver­di­ge op­tre­de” deur die par­le­men­tê­re on­der­soek na staat­skaping by E­s­kom be­stem­pel.

Hy sê hy is nie ’n kans ge­gun om hom teen on­ge­toets­te be­we­rings voor die ko­mi­tee te ver­de­dig nie.

“Ons wil be­klem­toon dat die voor­sit­ter van die on­der­soek­ko­mi­tee (adv. N­tut­hu­ze­lo Va­na­ra) nie daar­in slaag om die stan­daard en be­gin­sel van reg­ver­dig­heid te hand­haaf in so­ver­re dit die op­tre­de van die par­le­men­tê­re ko­mi­tee aan­gaan nie,” sê Mar­tins in ’n ver­kla­ring, wat gis­ter uit­ge­reik is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.