Sachs se be­dan­king kwel Bu­sa

Beeld - - Sake - – El­vi­ra Wood

Bu­si­ness U­ni­ty South A­fri­ca (Bu­sa) sê hy is te­leur­ge­steld en be­kom­merd oor Mi­cha­el Sachs se be­sluit om te be­dank.

Die te­sou­rie het Maan­dag be­ves­tig die ad­junk­di­rek­teur­ge­ne­raal en hoof van die be­gro­tings­kan­toor het sum­mier be­dank.

Hy het vol­gens Fin24 be­dank weens druk van die pre­si­den­sie om geld in die be­gro­ting te vind vir gra­tis hoër onderrig.

“Po­li­tie­ke sta­bi­li­teit en se­ker­heid is ’n voor­ver­eis­te vir sa­ke­ver­troue. Dit het ’n reg­streek­se im­pak op die e­ko­no­mie­se groei­po­ten­si­aal van die land en sy ver­moë om werk te skep en ’n in­kom­ste te ge­ne­reer,” het Ta­nya Co­hen, uit­voe­ren­de hoof van Bu­sa, gis­ter in ’n ver­kla­ring ge­sê.

“Sachs se be­dan­king in ’n tyd­perk waar­in Suid­A­fri­ka se e­ko­no­mie teen ’n baie sta­di­ge pas groei, on­der­myn die ver­troue in die staat se ver­moë om te ver­se­ker dat fis­ka­le dis­si­pli­ne ge­hand­haaf word, wat no­dig is vir e­ko­no­mie­se groei.”

Co­hen sê Bu­sa is in die al­ge­meen be­kom­merd oor die ver­lies van kern­per­so­neel by die te­sou­rie. Hul­le is ook be­kom­merd oor die ri­si­ko wat dit vir Suid­A­fri­ka se fis­ka­le kon­so­li­da­sie en die po­si­sie van sy mo­ne­tê­re be­leid bring.

Bu­si­ness Le­a­ders­hip South A­fri­ca (BLSA) sê Sachs se be­dan­king is ’n “e­nor­me be­kom­mer­nis”. BLSA het lui­dens ’n ver­kla­ring Maan­dag ge­sê Sachs is net nog ’n hoog­aan­ge­skre­we en be­voeg­de be­roeps­man “wat die be­lang­rik­ste de­par­te­ment – wat vir die e­ko­no­mie­se wel­stand van die land ver­ant­woor­de­lik is – ver­laat”.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.