Aan­stel­lings: So­li­da­ri­teit maan po­li­sie

Beeld - - Nuus - Ischke de Ja­ger

’n Ver­slag wat gis­ter deur So­li­da­ri­teit be­kend ge­stel is, lui dat aan­stel­lings in die po­li­sie on­reg­ver­dig, on­deur­sig­tig en ir­ra­si­o­neel ge­doen word.

Die ver­slag, wat deur dr. Jo­han Bur­ger, ’n on­af­hank­li­ke mis­daad­ont­le­dings-en-po­li­si­ë­rings­kon­sul­tant, in op­drag van So­li­da­ri­teit op­ge­stel is, is op ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie in Cen­tu­ri­on be­kend ge­stel.

Dit skets ’n prent­jie oor die ge­brek­ki­ge loop­baan­voor­uit­sig­te van of­fi­sie­re en on­der­of­fi­sie­re in die po­li­sie.

S­chalk de Bruin, hoof van spe­si­a­le pro­jek­te by So­li­da­ri­teit, het sy kom­mer oor die be­vin­dings uit­ge­spreek en sê dat dié on­deur­dag­te aan­stel­lings geen loop­baan­voor­uit­sig­te bied nie.

“Die po­li­sie on­der­vind ook ’n ge­brek aan pro­ses­se om in­sti­tu­si­o­ne­le ken­nis te ont­wik­kel en te be­hou. Hoe­wel ons nie die ge­vol­ge daar­van da­de­lik gaan sien nie, het dit ’n reg­streek­se im­pak op diens­le­we­ring. Die ag­ter­uit­gang van die po­li­sie raak by die dag sig­baar­der,” sê De Bruin.

Vol­gens De Bruin gaan So­li­da­ri­teit vol­ge­houe druk op die po­li­sie en die po­li­sie­vak­bond Pop­cru toe­pas om be­ter loop­baan­be­stuur vir sy per­so­neel te bied.

’n Paar aan­be­ve­lings wat in die ver­slag ge­doen word, is:

■ Ver­se­ker dat le­de ver­plig­te op­lei­ding en diens­op­lei­ding kry;

■ Doen weg met die aan­stel van bur­ger­li­kes (klerk­li­ke per­so­neel) as po­li­sie­le­de;

■ Die hui­di­ge be­na­de­ring om kur­sus­gan­gers “nie te laat druip nie” moet on­mid­del­lik ge­staak word;

■ Stel weer ’n pro­ses van be­vor­de­rings­ek­sa­mens vir of­fi­sie­re in; en

■ Toet­se moet ge­skryf word wat be­tref be­kwaam­heid en ken­nis ten op­sig­te van pos­ver­eis­tes.

As die po­li­sie voort­gaan met hul be­sluit om bur­ger­li­kes te be­vor­der, sal So­li­da­ri­teit voort­gaan met sy reg­stap­pe om die wet­tig­heid van dié be­vor­de­rings te be­vraag­te­ken, sê De Bruin.

“So­li­da­ri­teit sal nie t­wee keer dink om e­ni­ge ir­ra­si­o­ne­le of on­wet­ti­ge be­slui­te van die po­li­sie­be­stuur of -mi­nis­ter in die ho­we te ta­kel nie,” waar­sku De Bruin.

Vol­gens De Bruin word pos­te on­reg­ma­tig ver­koop aan le­de wat nie die no­di­ge be­kwaam­heid en er­va­ring het om die plig­te van ’n of­fi­sier uit te voer nie.

So­li­da­ri­teit doen ’n be­roep op po­li­sie­le­de wat be­wy­se het dat pos­te ver­koop is om dit aan hom voor te lê so­dat hy kan op­tree.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.