Wie is die top­kan­di­da­te?

Beeld - - Nuus -

Al ne­ge pro­vin­sies het reeds hul voor­keur­kan­di­da­te be­kend ge­maak.

In dié sta­di­um is adj.pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa en dr. N­ko­sa­za­na Dla­mi­ni-Zu­ma die twee voor­lo­pers in die stryd om die lei­er­skap by pres. Ja­cob Zu­ma oor te neem. Ra­map­ho­sa kry die steun van 1 859 tak­ke en Dla­mi­ni-Zu­ma van 1 330. In M­pu­ma­lan­ga het die mees­te tak­ke vir “een­heid” pleks van een van dié twee kan­di­da­te ge­stem.

Pro­vin­si­a­le steun

■ K­waZu­lu-Na­tal: Dla­mi­niZu­ma (454), Ra­map­ho­sa (191).

■ M­pu­ma­lan­ga: Dla­mi­niZu­ma (123), Ra­map­ho­sa (117), “Een­heid” (223).

■ Oos-Kaap: Ra­map­ho­sa (423), Dla­mi­ni-Zu­ma (61).

■ Lim­po­po: Ra­map­ho­sa (391), Dla­mi­ni-Zu­ma (104).

■ Noord­wes: Dla­mi­ni-Zu­ma (291), Ra­map­ho­sa (44).

■ Gau­teng: Ra­map­ho­sa (374), Dla­mi­ni-Zu­ma (64).

■ Vry­staat: Dla­mi­ni-Zu­ma (209), Ra­map­ho­sa (44).

■ Noord-Kaap: Ra­map­ho­sa (154), Dla­mi­ni-Zu­ma (11).

■ Wes-Kaap – Ra­map­ho­sa (121), Dla­mi­ni-Zu­ma (13).

Die ANC se drie li­gas woon die na­si­o­na­le kon­fe­ren­sie elk as ’n pro­vin­sie by. Die vrou­een die jeug­li­ga het hul steun vir Dla­mi­ni-Zu­ma uit­ge­spreek. Dis eg­ter nie ’n uit­ge­maak­te saak dat al­le af­ge­vaar­dig­des van die twee li­gas vir haar sal stem nie.

Dit is on­dui­de­lik vir wie die ANC-ve­te­ra­ne steun om­dat die mi­li­tê­re­ve­te­ra­ne­ver­e­ni­ging Umk­hon­to weSi­z­weDla­mi­ni-Zu­ma-on­der­steu­ners is, ter­wyl an­der st­rug­gle-ve­te­ra­ne teen haar ge­kant is.

Ra­map­ho­sa se voor­keur kan­di­da­te vir an­der top­lei­ers­pos­te:

■ Ad­junk­pre­si­dent: Na­le­di Pan­dor, mi­nis­ter van we­ten­skap en teg­no­lo­gie.

■ Voor­sit­ter: G­we­de Man­tas­he, tans se­kre­ta­ris-ge­ne­raal.

■ Se­kre­ta­ris-ge­ne­raal: Sen­zo M­chu­nu, voor­ma­li­ge pre­mier en ANC-voor­sit­ter in K­waZu­lu-Na­tal. ■ Te­sou­rier-ge­ne­raal: Paul Mas­ha­ti­le, ANC-voor­sit­ter in Gau­teng en LUR.

Dla­mi­ni­Zu­ma se kan­di­da­te:

■ Ad­junk­pre­si­dent: Da­vid Ma­bu­za, pre­mier en ANC­voor­sit­ter in M­pu­ma­lan­ga.

■ Voor­sit­ter: Na­thi Mt­hethwa, mi­nis­ter van kuns en kul­tuur.

■ Se­kre­ta­ris-ge­ne­raal: Ace Ma­gas­hu­le, pre­mier en voor­sit­ter in die Vry­staat.

■ Te­sou­rier-ge­ne­raal: Mai­te N­ko­a­na-Mas­ha­ba­ne, mi­nis­ter van in­ter­na­si­o­na­le be­trek­kin­ge en sa­me­wer­king.

Fo­to: FA­CE­BOOK

Zu­ma by drie van die se­we pre­si­dents­kan­di­da­te wat hy op 23 No­vem­ber ont­haal het: Mat­hews P­ho­sa, Lin­di­we Si­su­lu en adj.pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa. Regs is Jeff Ra­de­be, mi­nis­ter in die pre­si­den­sie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.