Van staat­skaping tot grond en ras­sis­me sal be­spreek word

Beeld - - Nuus -

Wat is van die be­lang­rik­ste be­leids­pun­te wat be­spreek gaan word?

Af­ge­vaar­dig­des sal op die na­si­o­na­le kon­fe­ren­sie in ne­ge kom­mis­sies ver­deel word om be­leids­kwes­sies te be­spreek.

El­ke kom­mis­sie sal ná die be­spre­kings ver­slag doen aan die na­si­o­na­le kon­fe­ren­sie, wat sal be­sluit of dit ANC-be­leid sal word of nie.

Van die be­leids­kwes­sies wat be­spreek sal word, is:

■ Ra­di­ka­le e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie. Die ANC wil met dié be­leid die e­ko­no­mie se hui­di­ge struk­tuur en die pa­tro­ne van ei­e­naar­skap ver­an­der om meer swart men­se by die for­me­le e­ko­no­mie in te sluit;

■ Grond­her­vor­ming. Die pas van grond­her­vor­ming be­kom­mer die ANC en die kon­fe­ren­sie­gan­gers sal be­sluit of grond met of son­der ver­goe­ding ont­ei­en sal word;

■ Gra­tis ho­ër on­der­rig. Die He­her-kom­mis­sie van on­der­soek na ter­si­ê­re on­der­wys se ver­slag is vroe­ër van­jaar uit­ge­reik.

Die re­ge­ring het nog nie aan­ge­dui of hy die aan­be­ve­lings in die kom­mis­sie se ver­slag gaan aan­vaar nie.

Die on­der­werp sal be­slis op die ANC se na­si­o­na­le kon­fe­ren­sie be­spreek word;

■ Staat­skaping. Dié ne­te­li­ge punt het van­jaar die po­li­tie­ke dis­koers so te sê oor­heers, maar die land wag steeds dat pres. Ja­cob Zu­ma die reg­ter­li­ke kom­mis­sie van on­der­soek daar­na aan­stel.

Op­spraak­wek­ken­de ge­tui­e­nis het reeds voor die par­le­men­tê­re on­der­soek na staat­skaping aan die lig ge­kom.

Op die kon­fe­ren­sie sal be­sluit moet word hoe die kwes­sie ver­der ge­han­teer sal word; en

■ Wet­ge­wing oor ras­sis­me. Op die na­si­o­na­le be­leids­kon­fe­ren­sie is be­sluit die Wets­ont­werp op die Voor­ko­ming en Be­stry­ding van Haat­mis­daad en Haat­spraak, wat tans voor die par­le­ment dien, moet be­spoe­dig word.

Die doel van hier­die wets­ont­werp is om e­ni­ge voor­val­le van ras­sis­me te kri­mi­na­li­seer. Dit is ver­al ná die vlaag van ras­sis­tie­se voor­val­le vroe­ër die jaar op so­si­a­le me­dia.

Wat ge­beur ná die na­si­o­na­le kon­fe­ren­sie?

Die vol­gen­de be­lang­ri­ke ANC­ge­leent­heid ná die kon­fe­ren­sie is die jaar­lik­se 8 Ja­nu­a­rie-bood­skap – die jaar­lik­se ver­jaar­dag­vie­rin­ge van die par­ty – waar die nuut­ver­ko­se ANC-pre­si­dent ’n ver­de­re aan­dui­ding sal gee van die rig­ting wat die par­ty en die re­ge­ring ten op­sig­te van diens­le­we­rings­pro­gram­me vir die nu­we jaar sal in­slaan.

Dit dui ge­woon­lik ook die rig­ting aan vir die pri­o­ri­tei­te in die jaar­lik­se be­gro­ting in Fe­bru­a­rie – dus waar en hoe geld be­stee gaan word.

Die be­gro­tings­re­de volg kort ná die staats­re­de.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.