Hoe word die nu­we ANC­lei­ers ver­kies?

Beeld - - Nuus -

■ Die fi­na­le pro­gram vir die kon­fe­ren­sie is nog nie be­kend nie;

■ Op die laas­te na­si­o­na­le kon­fe­ren­sie in Man­gaung in 2012 is kan­di­da­te op die eer­ste dag vir die top­ses pos­te (die nu­we pre­si­dent, ad­junk­pre­si­dent, na­si­o­na­le voor­sit­ter, se­kre­ta­ris­ge­ne­raal, ad­junk­se­kre­ta­ris­ge­ne­raal en die te­sou­rier­ge­ne­raal) be­noem. Op die twee­de dag is daar ge­stem en die uit­slag is op die der­de dag be­kend ge­maak;

■ Be­noe­mings vir die oor­bly­wen­de 80 le­de van die ANC se NUK is in Man­gaung op die twee­de dag ge­maak, op die der­de dag is ge­stem en die uit­slag is op die laas­te dag be­kend ge­maak;

■ Vol­gens die par­ty se grond­wet moet af­ge­vaar­dig­des na die kon­fe­ren­sie die ANC se top­ses lei­ers en die 80 NUK­le­de per ge­hei­me stem­brief ver­kies;

■ Hoe­wel pro­vin­sies al hul voor­keur­kan­di­da­te vir die top­ses lei­ers be­kend ge­maak het, mag el­ke af­ge­vaar­dig­de na die kon­fe­ren­sie e­ni­ge an­der per­soon van die vloer af vir e­ni­ge pos in die top­ses lei­ers­korps be­noem. 25% van af­ge­vaar­dig­des moet eg­ter dié be­noe­ming se­kon­deer, waar­na die naam op die stem­brief ge­voeg sal word. Be­noe­mings wat nie 25%­steun kry nie, val ou­to­ma­ties weg; en

■ In die ge­val van NUK­le­de se be­noe­mings sal die na­me wat pro­vin­sies voor­ge­stel het op die stem­brief ver­skyn, maar kan nog na­me van die vloer af met 25% van die af­ge­vaar­dig­des be­noem word.

Wet­tig­heid van af­ge­vaar­dig­des

Die wet­tig­heid van stem­ge­reg­tig­des na die na­si­o­na­le kon­fe­ren­sie sal na ver­wag­ting ’n groot twis­punt wees om­dat die ver­skil­len­de fak­sies in die ANC dood­se­ker wil maak dat die stem­ge­reg­tig­des se sa­me­stel­ling hul voor­keur­kan­di­daat in die lei­er­stryd be­voor­deel of in lei­ers­pos­te kan in­stem.

T­wis­pun­te hier­oor het in die OosKaap en K­waZu­lu­Na­tal al tot hof­stry­de ge­lei waar die to­ta­le pro­vin­si­a­le kon­fe­ren­sie se wet­tig­heid en be­ slui­te uit­ge­daag word. Hoe ver­skil die stem­me­ry van­jaar teen­oor vo­ri­ge ja­re? Stem­me­ry vir elk van die top­ses pos­te sal ge­skei word en nie soos in die ver­le­de ge­lyk­ty­dig plaas­vind nie.

Dit is vol­gens G­we­de Man­tas­he, se­kre­ta­ris­ge­ne­raal van die ANC, om die to­ta­le oor­heer­sing van een fak­sie in die ver­kie­sings­pro­ses uit te ska­kel. Die nu­we me­to­de is glo ook be­doel om een­heid in die ANC te be­vor­der so­dat ver­skil­len­de fak­sies se kan­di­da­te in top­ses lei­ers­pos­te kan dien.

In die ver­le­de, soos met die her­kie­sing van pres. Ja­cob Zu­ma in Man­gaung in 2012, het net een fak­sie se kan­di­da­te die stryd om al die top­pos­te ge­wen. Dit het op die Po­lo­kwa­ne­kon­fe­ren­sie in 2007 tot ’n skeu­ring in die ANC ge­lei. Co­pe is toe ge­stig.

Af­ge­vaar­dig­des sal dus op die na­si­o­na­le kon­fe­ren­sie vir ’n pos stem, waar­na die uit­slag be­kend ge­maak sal word voor­dat die stem­me­ry vir die vol­gen­de pos sal plaas­vind.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.