‘Trump maak hel se hek­ke oop’

Beeld - - Nuus -

Groot op­roer het in die Mid­deOos­te los­ge­bars na­dat pres. Do­nald Trump Woens­dag aan­ge­kon­dig het die VSA gaan Je­ru­sa­lem voort­aan as die hoof­stad van Is­rael er­ken.

Trump het de­ka­des van A­me­ri­kaan­se be­leid en vre­des­on­der­han­de­lin­ge in die Mid­de-Oos­te om­ver­ge­werp met ’n kort toe­spraak Woens­dag­mid­dag in die Wit­huis.

Is­rael ei­en die he­le Je­ru­sa­lem as sy hoof­stad, ter­wyl Pa­le­sti­na die oos­te van die stad, wat Is­rael in die 1967-oor­log be­set het, as sy­ne be­stem­pel.

Die VSA het die hoof­stad­kwes­sie nog al­tyd ver­my in ’n po­ging om kon­flik in die streek te voor­kom.

In­dien Trump die A­me­ri­kaan­se am­bas­sa­de van Tel A­viv na Je­ru­sa­lem skuif, kan dit Is­rael se hou­vas op die he­le stad ver­sterk, meen waar­ne­mers vol­gens CNN.

Reuters be­rig dui­sen­de be­to­gers het Woens­dag reeds op plek­ke in die Mid­de-Oos­te en ook in Is­rael op­ge­ruk. In die Ga­sa-strook is A­me­ri­kaan­se vlae ver­brand.

Die Pa­le­sty­ne sê die aan­kon­di­ging is die doods­kus vir vre­de tus­sen Pa­le­sti­na en Is­rael en dat Trump “oor­log in die Mid­deOos­te ver­klaar het”, be­rig Mail On­li­ne.

Die Isla­mi­tie­se weer­stands­be­we­ging Ha­mas waar­sku Trump dat hy “die hek­ke van die hel oop­ge­maak het”.

Mah­moed Ab­bas, Pa­le­styn­se lei­er, het net soos an­der wê­reld­lei­ers Trump se aan­kon­di­ging on­mid­del­lik ver­oor­deel.

“Met hier­die on­aan­vaar­ba­re maat­re­ël word al­le po­gings tot ’n vre­des­ver­drag doel­be­wus on­der­myn,” het hy vol­gens die BBC ge­sê.

Je­ru­sa­lem is die “e­wi­ge hoof­stad van die Pa­le­styn­se staat”, sê hy.

Ben­ja­min Ne­ta­ny­a­hu, Is­rael se pre­mier, ver­wel­kom Trump se aan­kon­di­ging, maar die VSA se We­ster­se bond­ge­no­te, soos B­rit­tan­je en Frank­ryk, is be­kom­merd.

Pres. Em­ma­nu­el Ma­cron van Frank­ryk sê sy land keur nie die be­sluit goed nie.

“Dit is stry­dig met in­ter­na­si­o­na­le wet­te en al die re­so­lu­sies van die Ver­e­nig­de Na­sies se Vei­lig­heids­raad.”

In­tus­sen waar­sku A­me­ri­kaan­se am­bas­sa­des in die Mid­de-Oos­te en Eu­ro­pa al­le A­me­ri­ka­ners wat daar woon of daar­heen reis teen moont­lik ge­weld­da­di­ge op­tog­te, be­rig Ti­me.

Mi­nu­te ná Trump se aan­kon­di­ging het am­bas­sa­des in Tur­kye, Jor­da­nië, Duits­land en B­rit­tan­je vei­lig­heids­waar­sku­wings uit­ge­reik.

Die stap is ook in Suid-A­fri­ka ver­oor­deel.

M­buyi­se­ni Nd­lo­zi, die EFF se woord­voer­der, sê Trump het daar­deur eint­lik Is­rael se on­wet­ti­ge ver­wy­de­ring van Pa­le­sty­ne uit Oos-Je­ru­sa­lem goed­ge­keur.

“Ons staan by die in­ter­na­si­o­na­le ge­meen­skap, wat sy wal­ging oor die ver­kla­ring dui­de­lik ge­stel het.”

Co­sa­tu be­stem­pel dit in ’n ver­kla­ring as “roe­ke­loos” en “uit­lok­kend”.

“Die A­me­ri­ka­ners het al hul mo­re­le waar­dig­heid ver­loor met hier­die be­sluit, juis om­dat dit die a­part­heid­staat Is­rael sal toe­laat om aan te hou met sy ag­ter­li­ke en bar­baar­se prak­ty­ke en be­leid teen Pa­le­sti­na,” sê hy.

“Dié be­sluit is die laas­te spy­ker in die doods­kis vir toe­koms­ti­ge vre­de­spo­gings tus­sen Is­rael en Pa­le­sti­na en sal ge­loofs­ver­skil­le in die ge­bied ver­er­ger, juis om­dat dit ’n hei­li­ge ge­bied is in die Ju­da­ïs­me, Islam en die Chris­ten­dom.”

Mand­la Man­de­la, Nel­son Man­de­la se klein­seun en hoof van die ko­nings­huis, sê in ’n ver­kla­ring: “Net soos die VSA die wreed­heid van a­part­heid-SuidA­fri­ka on­der­steun het, on­der­steun hy nou a­part­heid-Is­rael en sy deur­lo­pen­de Pa­le­styn­se volks­moord.”

Fo­to’s: REUTERS

’n Pa­le­styn­se be­to­ger gooi by Beit El klip­pe na Is­rael­se sol­da­te in die be­to­gings teen pres. Do­nald Trump se be­sluit om Je­ru­sa­lem as die hoof­stad van Is­rael te er­ken.

Is­mail Ha­niy­eh, lei­er van die Ha­mas­weer­stands­be­we­ging, is ont­sto­ke oor Trump se stap.

Ben­ja­min Ne­ta­ny­a­hu, Is­rael se pre­mier.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.