Ry­dag

Die na­week

Beeld - - Vrydag -

Jy het kans tot Ja­nu­a­rie om lid van die ge­hoor te wees van die nu­we kykNET­ko­me­die Die kas­teel ter­wyl dit in die Sa­sa­ni­a­tel­jees in High­lands North, Jo­han­nes­burg, op­ge­neem word. Die TV­uit­sen­ding be­gin ook in Ja­nu­a­rie. Stuur ’n e­pos na kyk­die­kas­teel@rous­hou­se.co.za om te be­spreek en uit te vind hoe laat jy op die stel moet wees. Die o­ri­ge da­tums van ver­fil­ming is mô­re en 16 De­sem­ber, en 17 en 23 Ja­nu­a­rie.

Die be­kroon­de reis­skry­wer Jus­tin Fox stel mô­re in Park­wood sy eer­ste kin­der­boek be­kend. In My G­re­at Ex­pe­di­ti­on is hy weer ses jaar oud en saam met sy ge­sin op reis in Eu­ro­pa. Sy lief­de vir reis sou ook sy loop­baan word. Die boek il­lus­treer die reis in 1973 waar hy en sy ou­ers lan­de soos En­ge­land, Duits­land, Oos­ten­ryk, G­rie­ke­land en Frank­ryk be­soek het. Sy veel ou­er broer en sus­ter het ook la­ter by hul­le aan­ge­sluit. Dit word om 11:00 in die David Krut­boek­win­kel be­kend ge­stel. Lu­cy S­tu­ar­tClark het die il­lus­tra­sies ge­doen. Die boek kos R169. Die a­dres is Jan S­mut­slaan 151, Park­wood, Jo­han­nes­burg. Ska­kel 011 880 5648 of stuur ’n e­pos na da­nie­la­vdkp@ gmail.com vir meer in­lig­ting.

Die ak­teur Gra­ham Weir tree tot Son­dag op in sy so­lo­stuk De­ad Yel­low Sands in die Bar­ney Si­mon­te­a­ter in die Mark­te­a­ter in Ne­w­town.

Hier gee hy (die heel­tyd sit­tend) met re­gie deur Bo Pe­ter­sen stem en kleur aan die tal­le – soms on­ge­wo­ne – ka­rak­ters uit sy ver­le­de, on­der meer van Be­no­ni aan die Oos­Rand waar die S­kots ge­bo­re Weir se­dert vyf­ja­ri­ge ou­der­dom ge­woon en groot­ge­word het. Die ti­tel is ook deur die myn­ho­pe van die 60’s en 70’s ge­ïn­spi­reer. Weir is vir sy rol met ’n F­leur du Cap­prys be­kroon. De­ad Yel­low Sands se ver­to­nings is van­dag en mô­re om 20:15, en Son­dag om 15:15. Dit het ’n ou­der­doms­be­per­king van 16. Kaar­tjies kos R90 tot R150. Be­spreek by Web­tic­kets.

’n Nu­we ver­hoog­ver­wer­king deur VR T­he­a­tri­cal van C­har­les Dic­kens se klas­sie­ke no­vel­le A Chris­t­mas Ca­rol word tot vroeg vol­gen­de jaar in die Pie­ter Toe­rien­te­a­ter by Mon­te­ca­si­no in Four­ways op­ge­voer. Dit is die be­ken­de ver­haal van E­be­ne­zer S­crooge – skat­ryk maar arm van gees – wat deur die spook van sy voor­ma­li­ge sa­ke­ven­noot be­soek word, so­wel as die spo­ke van Kers­fees. E­li­z­ma Ba­den­horst is die re­gis­seur. Ver­to­nings is Woens­dae tot Sa­ter­dae om 19:30, Son­dae om 15:00, met nog ’n ver­to­ning op Sa­ter­dae om 16:00. Kaar­tjies kos R130 tot R180. Be­spreek by Com­pu­tic­ket.

Let T­he­re Be Lig­ht, van­jaar se laas­te uit­stal­ling in die Ar­tBox­ga­le­ry in Mo­nu­ment­park, P­re­to­ria, speel met die i­dee van lig. Meer as 20 kuns­te­naars neem deel.

Die uit­stal­ling be­staan uit me­di­ums soos skil­der­werk, sket­se, ke­ra­miek, wa­ter­verf, la­ser­wer­ke, ju­we­liers­wa­re en wer­ke van hout. Saam met hier­die uit­stal­ling sal die jaar­eind­wer­ke deur stu­den­te van die Tshwa­ne­U­ni­ver­si­teit vir Teg­no­lo­gie (TUT) se ju­we­liers­af­de­ling te koop wees. Die uit­stal­ling duur tot 15 De­sem­ber. Die a­dres is S­kil­pad­weg 86, Mo­nu­ment­park, P­re­to­ria. Ska­kel 012 346 0710 of stuur ’n e­pos na in­fo@art­box­gal­le­ry. co.za vir meer in­lig­ting.

Jus­tin Fox

Do­ret­te Pot­gie­ter is een van die spe­lers in Die kas­teel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.