NDZ wys me­dia mid­del­vin­ger

Beeld - - Kommentaar - S­tand­punt

Ra­pu­le Ta­ba­ne

On­langs het dr. N­ko­sa­za­na Dla­mi­ni-Zu­ma, een van die ANC se voor­ste pre­si­dents­kan­di­da­te, ’n joer­na­lis so ge­ant­woord op ’n vraag oor haar sie­ning van die ge­beu­re in Zim­bab­we: “Ja, ek het sterk me­nings daar­oor, maar ek gaan jou nie sê wat dit is nie.”

Dit was die top­punt van ar­ro­gan­sie. Sy het die joer­na­lis en die breë me­dia die mid­del­vin­ger ge­wys. Dít ko­men­de van ie­mand wat nie net die ANC se pre­si­dent wil wees nie, maar ook van die he­le land.

Sy be­han­del die me­dia met min­ag­ting. Tot dus­ver het sy on­der­hou­de aan die om­stre­de TV-ka­naal ANN7 en sy sus­ter­koe­rant, The New Age, toe­ge­staan. Sy praat ook met In­de­pen­dent Me­dia en het blyk­baar ’n spe­si­a­le ver­stand­hou­ding met die ei­e­naar, I­q­bal Sur­vé.

Sy wei­er om moei­li­ke vrae te be­ant­woord van me­dia-in­stel­lings wat nie ’n soet­lief-ver­hou­ding met haar het nie.

Ek hoop die ANC sal op sy ver­kie­sings­kon­fe­ren­sie Gau­teng se voor­stel van ’n ge­meng­de kies­af­de­ling- en pro­por­si­o­ne­le kies­stel­sel erns­tig oor­weeg.

Die voor­stel be­hels reg­streek­se ver­kie­sings vir se­ke­re pos­te, soos bur­ge­mees­ters, pre­miers en die pre­si­dent. As kan­di­da­te al­ge­heel van kie­sers se wel­wil­lend­heid vir ’n aan­stel­ling in ’n amp af­hank­lik is, sal hul­le veel gro­ter oot­moe­dig­heid o­pen­baar as wat Dla­mi­niZu­ma het.

Die par­ty­stel­sel oor­heers tans en as die par­ty jou be­noem, is jy by­kans on­aan­tas­baar en on­toe­re­ken­baar.

Die jaar gaan op ’n taam­lik dra­ma­tie­se wy­se ein­dig, met die ANC wat ’n pre­si­dent gaan kies wat óf goed óf sleg vir die land gaan wees. Die wê­reld en sa­ke gaan die kon­fe­ren­sie fyn dop­hou om te be­paal wat die nu­we jaar in­hou.

Maar al is be­leid en die toe­pas­sing daar­van hoe be­lang­rik, sal die par­ty­lei­er se ka­rak­ter ook be­pa­lend vir lands­ge­beu­re in die vol­gen­de paar jaar wees.

Tans is die wed­loop adj.pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa s’n om te ver­loor.

Hy het ge­noeg steun met die be­noe­mings ver­werf.

Sy k­ri­ti­ci meen hy het dalk oor­tui­gen­de be­noe­mings, maar straks nie ge­noeg af­ge­vaar­dig­des wat hom steun nie. Ek stem nie saam nie. Hy het ook ge­noeg af­ge­vaar­dig­des.

Maar die vol­gen­de week gaan ge­ken­merk word deur ’n vas­be­slo­te po­ging deur Dla­mi­ni-Zu­ma-stem­wer­wers om men­se om te koop wat reeds hul steun aan Ra­map­ho­sa be­lo­we het.

Ek kan een­vou­dig nie sien dat ver­al pres. Ja­cob Zu­ma Ra­map­ho­sa sal toe­laat om som­mer­so met die pre­si­dent­skap weg te stap nie. Dis hoe­kom hy skie­lik met al die pre­si­dents­kan­di­da­te in ’n “een­heids­ver­toon” be­gin ver­ga­der het. ’n Klomp van sy lui­te­nan­te is ook nie be­reid om Ra­map­ho­sa te aan­vaar nie. Hy word be­stem­pel as ’n kamp­veg­ter vir groot sa­ke wat skie­lik tot aarts­vy­and van die ANC ver­klaar is.

Dit her­in­ner my aan die vroeë 2000’s, toe dit ge­lyk het of Mor­gan Ts­van­gi­rai, Zim­bab­wie­se op­po­si­sie­lei­er, die ver­kie­sing gaan wen. Toe ver­klaar ’n klomp mi­li­tê­re lei­ers hul­le sal nooit ie­mand sa­lu­eer wat nie in die be­vry­ding­stryd ge­veg het nie (Ts­van­gi­rai).

Al was Ra­map­ho­sa sy le­we lank by die st­rug­gle be­trok­ke, is daar die­ge­ne wat re­ken hy sal die land aan die “wit men­se en sa­ke” gee as hy pre­si­dent word. Hul­le gaan hom dus met hand en tand be­veg.

Maar die kon­fe­ren­sie be­hoort ’n wen­wen-si­tu­a­sie vir Suid-A­fri­ka­ners te wees.

Wen Ra­map­ho­sa, sal hy moont­lik maat­re­ëls in­stel om e­ko­no­mie­se ver­troue te her­stel en plun­de­ring te be­perk (ek dink nie hy kan dit heel­te­mal uit­roei nie).

Wen Dla­mi­ni-Zu­ma, sal die ANC die prys in die ver­kie­sing in 2019 be­taal en ’n ko­a­li­sie­re­ge­ring moont­lik maak.

Ta­ba­ne is po­li­tie­ke re­dak­teur van Ci­ty P­ress.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.