Goeie Nuus

Kry maar ’n dik vel

Beeld - - Middelblad - – S­te­phan Jou­bert

Ons is lig­ge­raak. Ons voel gou-gou seer­ge­maak. Men­se vat ons in die ge­sig. An­der ver­staan ons ver­keerd.

Ken jy ook sul­ke uit­druk­kings? Voel jyself soms so? Wel, ek moet er­ken, dit is met my die ge­val. Ek is iet­wat klein­se­rig as men­se my bes­te in­ten­sies ver­keerd ver­staan. Dit pla my as men­se my af­skryf son­der dat hul­le reg­tig my hart ken.

Daar­om dat Pau­lus se woor­de oor die lief­de in 1 Kor. 13 diep in my hart in­ge­gra­veer moet word. Hy skryf on­der meer hier dat die lief­de nie lig­ge­raak is nie. Dit hou ook nie boek van die kwaad nie. Sul­ke lig­ge­raakt­heid en boek­hou van an­der se fou­te moet ver­ban word uit my le­we. Hul­le is vreug­de-ste­lers. Hul­le laat die He­re se lief­de ver­flou.

Oor­ma­ti­ge fyn­ge­voe­lig­heid is on­ge­sond. Ons hoef reg­tig nie te tob oor wat al­mal van ons dink nie. Dit be­te­ken nie ons is on­ge­voe­lig vir an­der men­se nie; ons is net nie oor­ge­voe­lig nie!

Die He­re se lief­de maak ons ver­draag­sa­mer, selfs teen­oor hul­le wat ons af­skryf. Die lief­de doen die naas­te geen kwaad aan nie. Daar­om is die lief­de die vol­le uit­voe­ring van die wet. – Rom. 13:10

Wees al­tyd be­skeie, vrien­de­lik en ge­dul­dig, en ver­dra me­kaar in lief­de. Lê jul­le daar­op toe om die een­heid wat die Gees tus­sen jul­le ge­smee het, te hand­haaf deur in vre­de met me­kaar te le­we. – Ef. 4:2, 3

Die lief­de . . . han­del nie on­wel­voeg­lik nie, soek nie sy eie be­lang nie, is nie lig­ge­raak nie, hou nie boek van die kwaad nie. – 1 Kor. 13:5

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.