C­hi­ne­se vor­der met mo­tor­fa­briek in PE

Beeld - - Sake Nuus - Fran­cois Wil­li­ams

Die eer­ste toe­rus­ting vir die nu­we mo­tor­fa­briek van R11 mil­jard wat die C­hi­ne­se in Port E­li­za­beth bou, het in die stad aan­ge­kom.

Bei­jing Au­to­mo­ti­ve Group (BAIC) het gis­ter aan­ge­kon­dig die toe­rus­ting sluit in kom­po­nen­te vir voer­tuig­mon­te­ring, as­ook toe­rus­ting vir die sweis- en verf­aan­leg.

BAIC sê dit is ein­de Sep­tem­ber van die ha­we van Ti­an­jin aan die noord­kus van C­hi­na ver­send.

Die aan­leg is ’n ge­sa­ment­li­ke i­ni­si­a­tief van BAIC, wat ’n meer­der­heids­be­lang van 65% het, en die In­dus­tri­al De­ve­lop­ment Cor­po­ra­ti­on (IDC), die ny­wer­heids­fi­nan­sie­rings­a­gent­skap wat on­der toe­sig van die de­par­te­ment van han­del en ny­wer­heid val.

Dit is die groot­ste be­leg­ging in die Suid-A­fri­kaan­se mo­tor­be­dryf in by­na 50 jaar.

Vol­gens BAIC sal 15% van die toe­rus­ting vol­gens waar­de plaas­lik aan­ge­koop word. Dit sluit in in­stal­le­rings­diens­te, aan­lyn toet­se, lo­gis­tiek en stan­daard­toe­rus­ting.

Ga­ry Yang, be­mar­kings- en be­plan­nings­hoof van BAIC, sê die fa­briek­toe­rus­ting sal kort ná Nu­we­jaar ge­ïn­stal­leer word.

Die fa­briek gaan groot­liks ge­ou­to­ma­ti­seer wees, met ro­bot­te wat tot 60% van die sweis­werk en 100% van die bak­wer­koor­drag en ek­ster­ne verf­werk doen.

Fo­to: BAIC

Sweis­ro­bot­te staan reg vir in­stal­le­ring na­dat dit uit vrag­hou­ers van C­hi­na ge­pak is. Dit is be­doel vir die C­hi­ne­se mo­tor­fa­briek BAIC in Port E­li­za­beth.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.