C­ha­os, on­rus in NW Su­pra se skuld

Hy het nie lei­ding ge­gee, hoor LP’s

Beeld - - Nuus - P­hil­da Es­sop

Die on­rus en diens­le­we­rings­pro­ble­me in Noord­wes is in­der­daad die skuld van Su­pra Ma­hu­ma­pe­lo, voor­ma­li­ge pre­mier van die pro­vin­sie.

Die in­ter­mi­nis­te­ri­ë­le taakspan wat die pro­vin­si­a­le re­ge­ring moes on­der­soek, het gis­ter ge­sê hy het be­vind Ma­hu­ma­pe­lo het nie lei­ding ge­gee nie.

Ma­hu­ma­pe­lo, wat on­der groot druk vroeg uit­ge­tree het, het sy aan­da­dig­heid in die pro­vin­si­a­le c­ha­os ont­ken.

Die na­si­o­na­le re­ge­ring het as tus­sen­tyd­se maat­re­ël tien pro­vin­si­a­le de­par­te­men­te – in­slui­tend die kan­toor van die pre­mier – on­der ad­mi­nis­tra­sie ge­plaas.

Nom­pu­me­le­lo M­po­fu, di­rek­teur-ge­ne­raal van be­plan­ning, mo­ni­te­ring en e­va­lu­e­ring, het gis­ter ’n ont­le­ding van die pro­ble­me in Noord­wes aan die par­le­men­tê­re ad hoc-ko­mi­tee ver­skaf.

“Die de­par­te­ment van die pre­mier het nie daar­in ge­slaag om ad­mi­nis­tra­tie­we lei­ding in die pro­vin­sie te gee nie en was nie in staat om ’n si­tu­a­sie te ver­het hoed waar­in nood­saak­li­ke diens­te in duie ge­stort en wat in­gry­ping deur die na­si­o­na­le re­ge­ring ge­nood­saak het nie.

“Waar­om het ons in dié si­tu­a­sie be­land? Waar­skyn­lik om­dat die kan­toor nie ge­noeg ge­doen om die si­tu­a­sie te ver­hoed nie,” het M­po­fu ge­sê.

Sy het ook die so­ge­naam­de pro­jek­be­stuur­s­een­he­de wat in ver­skeie de­par­te­men­te aan­ge­stel is as ’n pro­bleem ge­ï­den­ti­fi­seer en ge­sê hul­le het “meer tot die pro­ble­me by­ge­dra as om dit op te los”.

A­griDe­lig­ht was een van dié een­he­de wat ’n kon­trak met die pro­vin­si­a­le de­par­te­ment be­las met lan­de­li­ke ont­wik­ke­ling ge­had het.

Daar was ’n aan­sien­li­ke toe­na­me in on­ge­mag­tig­de en on­re­ël­ma­ti­ge uit­ga­wes in die pro­vin­sie.

Dit het van R8,6 mil­jard in die 2013-’14-boek­jaar tot R15,39 mil­jard in die 2016-’17-boek­jaar toe­ge­neem.

Die pro­vin­si­a­le de­par­te­ment van ge­sond­heid het die mees­te (R6,4 mil­jard) daar­toe by­ge­dra, ge­volg deur die de­par­te­ment van o­pen­ba­re wer­ke (R3,4 mil­jard), ge­meen­skaps­vei­lig­heid en ver­voer (R3,1 mil­jard) en on­der­wys (R946 mil­joen).

M­po­fu het be­vind die pro­ble­me in die pro­vin­sie word oor­ska­du deur selfs gro­ter pro­ble­me in mu­ni­si­pa­li­tei­te.

Al­te­saam 20 van die 22 mu­ni­si­pa­li­tei­te het ui­ters swak ou­dit­me­nings ont­vang en 12 van hul­le is boon­op wan­funk­si­o­neel en verg drin­gen­de in­gry­ping.

Dr. N­ko­sa­za­na Dla­mi­ni-Zu­ma, mi­nis­ter in die pre­si­den­sie ver­ant­woor­de­lik vir be­plan­ning, mo­ni­te­ring en e­va­lu­e­ring, wat die sa­me­roe­per van die taakspan is, het ge­sê daar word “een vir een” na mu­ni­si­pa­li­tei­te ge­kyk om te be­sluit wat met hul­le moet ge­beur.

Su­pra Ma­hu­ma­pe­lo

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.