Nu­we da­ta­ba­sis gee hoof­bre­kens

Beeld - - Nuus -

■ As ’n or­ga­ni­sa­sie se naam op sy re­gis­tra­sie­do­ku­ment ver­skil van die naam op sy bank­staat, kan die re­gis­tra­sie nie op die da­ta­ba­sis ver­werk word nie.

“Soms is daar nie ge­noeg plek op ’n bank­staat om ’n or­ga­ni­sa­sie se vol­le naam in te vul nie. Soms word net af­kor­tings toe­ge­laat, soms het or­ga­ni­sa­sies se naam ver­an­der of die naam ver­skil in ver­skil­len­de ta­le,” sê Les Sa­na­bria.

■ Wet­ge­wing be­paal dat NRO’s hul eie bank­re­ke­ning moet hê, “maar die Gau­teng­se de­par­te­ment wil ’n bank­re­ke­ning hê vir el­ke diens­vlak­oor­een­koms. Ek weet van een or­ga­ni­sa­sie met se­we diens­vlak­oor­een­koms­te. Dit gaan se­we re­ke­nin­ge be­te­ken en geld mors,” sê hy.

■ Nóg ’n pro­bleem tree in waar ’n NRO-sam­breel­or­ga­ni­sa­sie ver­skeie in­stel­lings en te­hui­se het. Die stel­sel laat glo net ruim­te toe om die na­me van vyf in te vul.

■ Van Aar­de sê fou­te sluip in wan­neer in­lig­ting van een da­ta­ba­sis na ’n an­der oor­ge­dra word.

Al dié pro­ble­me be­te­ken dat NRO’s nie toe­lae ont­vang nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.