Pa­s­op vir ont­ei­e­ning, maan 2 van Ve­ne­zu­e­la

Beeld - - NUUS - Bo­no­lo Se­le­ba­no

Twee po­li­ti­ci van die amp­te­li­ke op­po­si­sie in die e­ko­no­mies ver­woes­te Ve­ne­zu­e­la waar­sku dat die ANC Suid-A­fri­ka op die­self­de ramp­spoe­di­ge pad plaas.

Mi­guel Pi­zar­ro en José Ma­nu­el O­li­va­res, LP’s van Ve­ne­zu­e­la se groot­ste op­po­si­sie­par­ty, die P­ri­me­ro Jus­ti­cia, het gis­ter ’n oor­een­koms met die DA in Johannesburg ge­te­ken om vry­heid en de­mo­kra­sie te be­vor­der.

Die twee LP’s het saam met ’n af­vaar­di­ging van die DA, in­slui­tend M­mu­si Mai­ma­ne, in Johannesburg ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie ge­hou ná die oor­een­koms.

Met ver­wy­sing na die ANC se be­leid van ont­ei­e­ning son­der ver­goe­ding het Pi­zar­ro die re­ge­ren­de par­ty ver­soek om nie die­self­de pad as Ve­ne­zu­e­la te volg waar ont­ei­e­ning die land se e­ko­no­mie ge­ru­ï­neer het nie. Hy meen dit kan Suid-A­fri­ka se e­ko­no­mie ook ver­woes.

“Wees be­dag op die ga­ping tus­sen wat ge­sê en wat ge­doen word. Dié ga­ping is wat in Ve­ne­zu­e­la ge­beur het: staat­ska­ping, kor­rup­sie en ’n klep­to­kra­sie.”

Die ANC het op sy 54ste be­raad in De­sem­ber grond­ont­ei­e­ning son­der ver­goe­ding as be­leid aan­vaar. In Au­gus­tus het pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa in ’n toe­spraak van ses mi­nu­te aan­ge­kon­dig dat die ANC die Grond­wet gaan wy­sig om ont­ei­e­ning son­der ver­goe­ding moont­lik te maak.

Oud­pres. Hugo C­há­vez van Ve­ne­zu­e­la het ook ont­ei­e­ning in­ge­stel, wat tot groot grond­gry­pe deur die staat ge­lei het. Dit en an­der so­si­a­lis­tie­se be­lei­de en sank­sies het Ve­ne­zu­e­la se e­ko­no­mie ver­lam.

By­kans 2 mil­joen men­se het se­dert 2015 weens kos- en me­di­syn­e­te­kor­te en hi­per­in­fla­sie pad­ge­gee uit dié o­lie­ry­ke SuidA­me­ri­kaan­se land.

“Die ge­brek aan die be­sker­ming van ei­en­doms­reg het ook by­ge­dra tot die staat se ge­brek aan pro­duk­sie ka­pa­si­teit .20 jaar ge­le­de het die land­bou­sek­tor Ve­ne­zu­e­la van kos voor­sien, nou is ons af­hank­lik van in­voe­re,” sê Pi­zar­ro.

Mai­ma­ne sê die ANC lieg oor grond­ont­ei­e­ning.

“Hul­le hou aan met die leu­en dat ar­mes be­mag­tig sal word deur grond­ont­ei­e­ning. Dit is wens­den­ke­ry.”

Fo­to: ZUKHANYE MTEBELE

Mi­guel Pi­zar­ro en José Ma­nu­el O­li­va­res, twee LP’s van Ve­ne­zu­e­la se groot­ste op­po­si­sie­par­ty, gis­ter in Johannesburg saam met M­mu­si Mai­ma­ne, DA-lei­er.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.