Hoe kan jy huis­mark na­vi­geer?

Beeld - - HUISGIDS -

Die ei­en­doms­mark is de­fi­ni­tief tans min­der ak­tief, maar dit kan nie al­les aan die po­li­tie­ke k­li­maat in die land toe­ge­skryf word nie.

Só sê To­ny Clar­ke, be­stu­ren­de di­rek­teur van die Raw­son-ei­en­doms­groep. Daar is reeds die af­ge­lo­pe 18 maan­de ’n af­na­me in mar­kak­ti­wi­teit. Hoog­te- en laag­te­pun­te is ’n na­tuur­li­ke deel van die ei­en­dom­si­klus en dit be­te­ken nie daar is nie steeds ge­leent­he­de nie. Die mark sal met­ter­tyd her­stel, en op lang ter­myn is ei­en­dom steeds ’n sta­bie­le en wins­ge­wen­de be­leg­ging. Tog moet ko­pers en ver­ko­pers hul be­na­de­ring by die jong­ste ten­den­se aan­pas.

Daar is min­der ge­duld met ei­en­dom­me wat teen baie hoë ver­koop­pry­se be­mark word.

Só maak jy

Die kos­te van fi­nan­sie­ring styg en in­fla­sie steel al hoe meer van men­se se be­stee­ba­re in­kom­ste.

Dit be­te­ken dat min­der men­se vir le­nings kwa­li­fi­seer, en dié wat wel kwa­li­fi­seer, is meer kon­ser­wa­tief in hoe hul­le die geld be­stee.

Die ge­volg hier­van is min­der ko­pers in die mark, en dus min­der kom­pe­ti­sie – en min­der ge­duld met ei­en­dom­me wat teen baie hoë ver­koops­pry­se be­mark word. Een van die be­lang­rik­ste goed wat ver­ko­pers nou moet oor­weeg, is of hul­le tog teen ’n goeie prys gaan ver­koop.

Ko­pers is in­ge­lig wan­neer dit by waar­de kom en kan da­de­lik sien wan­neer ’n ei­en­dom se prys te hoog is. In ’n ver­ko­pers­mark is ’n ko­per dalk be­reid om sy be­gro­ting ef­fens te rek – ver­al as daar an­der ko­pers is.

In die hui­di­ge k­li­maat sal die ko­per net el­ders gaan soek as die prys hom of haar nie pas nie. Dít kan be­te­ken dat ’n ei­en­dom maan­de lank in die mark bly – soms ja­re – en die ver­koops­prys tot min­der as die ei­en­dom se mark­waar­de ver­laag word.

’n Ei­en­dom wat stag­neer, is tans ’n risiko – daar­om is dit be­lang­rik om jou ei­en­dom aan­trek­lik vir ko­pers te maak.

Hoe doen ek dit?

Dit gaan nie net oor die prys nie, maar ’n kom­bi­na­sie van goeie fo­to’s, aan­lok­li­ke be­skry­wings en slim be­mar­kings­pla­sings wat ver­se­ker dat die ei­en­dom deur die reg­te men­se raak­ge­sien word.

’n Vaar­di­ge ei­en­doms­a­gent is baie goed hier­mee.

Ko­pers kan op hul beurt ook vind dat ’n ei­en­doms­a­gent nou baie waar­de­vol kan wees.

Men­se neem dik­wels aan die bes­te ma­nier om na ei­en­dom te soek is op ’n aan­lyn plat­form. Dit kan eg­ter baie frus­tre­rend wees. Ei­en­dom­me is dik­wels al ver­koop teen die tyd dat jy dit sien, en lyk baie keer ook nie so goed soos op die fo­to’s nie. Dit kan jou ook maan­de neem om ’n plek te kry wat in jou be­hoef­tes voor­sien.

’n A­gent wat ak­tief na­mens jou soek, is vin­ni­ger en stel jou bloot aan ei­en­dom­me wat jy dalk nie an­der­sins sou ge­sien het nie. ’n A­gent gee jou ook diep­te-ad­vies oor ’n ei­en­dom se groei­po­ten­si­aal en die op­brengs op be­leg­ging wat jy kan ver­wag.

Het­sy ’n a­gent be­trok­ke is of nie, moet jy ont­hou dat die koop­of ver­koop­pro­ses nou lan­ger gaan neem as in ’n bloei­tyd­perk. Vir ko­pers is dit goed, want hul­le is min­der on­der druk. Vir ver­ko­pers be­te­ken dit eg­ter dat el­ke fout on­der die ver­groot­glas kom. Hoe be­ter die toe­stand van die ei­en­dom, hoe be­ter is jou kans om ’n goeie ver­koops­prys te kry.

Vir meer in­lig­ting be­soek www.raw­son.co.za.

Fo­to: ISTOCK

’n A­gent speel steeds ’n baie be­lang­ri­ke rol in die hui­di­ge huis­mark.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.