Die­re­ryk in ge­vaar, sê fo­to­graaf

Beeld - - Voorblad - Ma­rie­tjie Ge­ric­ke

Die tra­giek van A­fri­ka is dat dié pa­ra­dys-vas­te­land bin­ne die vol­gen­de paar jaar sy kos­ba­re die­re­ryk sal ver­loor. Dit is ’n feit. Daar is geen om­draai­kans meer nie. Maar men­se be­sef dit nie . . . Dat die ein­de van A­fri­ka wat sy die­re­ryk be­tref, in sig is.

Só ge­sels He­sté de Beer, ’n sa­ke­vrou van Kroon­stad en oud­leer­ling aan die Ho­ër Mei­sie­skool Oran­je in Bloem­fon­tein, ’n pas­sie­vol­le fo­to­graaf van A­fri­ka se tra­di­si­o­ne­le en kleur­vol­le men­se en sy kos­ba­re die­re­ryk.

Be­ne­wens A­fri­ka wat sy deur­kruis, het sy ook die­re­fo­to’s van be­dreig­de spe­sies in Bor­neo, In­do­ne­sië, Vi­ët­nam, Kam­bod­ja, Aus­tra­lië en In­dië ge­neem.

Ver­le­de week het Beeld haar fo­to’s van A­fri­ka se tra­di­si­o­ne­le men­se ge­wys. Van­dag wys ons haar prag­fo­to’s van A­fri­ka se die­re­le­we.

De Beer sê A­fri­ka se toe­ne­men­de oor­be­vol­king is een van die groot re­des waar­om die die­re­ryk gaan uit­sterf.

“Ook ’n ge­brek aan po­li­tie­ke wil om die die­re­ryk te koes­ter en te be­skerm. Dit lei tot wet­te­loos­heid en die ge­brek aan wets­toe­pas­sing deur o­wer­he­de.

“Die ny­pen­de ge­brek aan ken­nis oor na­tuur­be­wa­ring on­der die wê­reld se be­vol­king speel ook ’n groot rol dat A­fri­ka sy skat­kis van die­re­ryk gaan ver­loor. Ver­al ook die Der­de­wê­reld­se be­vol­king van A­fri­ka . . . maak dat die oor­le­wing­stryd on­der die die­re by die dag net fel­ler word.”

De Beer sê as ’n mens na die jaar 2050 kyk – dit is oor 32 jaar – sê we­ten­skap­li­kes en na­vor­sers dat A­fri­ka se be­vol­king met

1,3 mil­jard men­se gaan toe­neem.

“Ni­ge­rië se be­vol­king, word voor­spel, sal 400 mil­joen wees. Ke­nia by­na 100 mil­joen. In die­self­de tyd­perk gaan die res van die wê­reld se be­vol­king met ge­sa­ment­lik min­der as 1,3 mil­jard toe­neem.”

Sy sê A­fri­ka sal waar­skyn­lik tus­sen 50 tot 80 na­tuur­re­ser­va­te oor­hê, soos “ei­lan­de” met geen wild wat meer vry in die na­tuur loop nie.

Sy sê ’n vrou in Ni­ge­rië het ’n

ge­mid­del­de van ses kin­ders in haar le­we.

“As ’n Ni­ge­rie­se vrou net pri­mê­re on­der­wys kan kry, val die sy­fer na on­der vier kin­ders. ’n Mei­sie met ter­si­ê­re on­der­rig se ge­mid­del­de kin­ders ver­min­der na twee.”

De Beer meen A­fri­ka se hoop lê daar­in om sy vroue ge­let­terd te kry.

“Ge­let­ter­de vroue bring die be­vol­kings­groei dras­ties af. In Ni­ge­rië is die pro­bleem dat daar 15 mil­joen kin­ders is wat op skool moet wees, maar wat nie skool­gaan nie,” sê sy.

“Nog ’n voor­beeld is E­thi­o­pië: ’n On­ge­let­ter­de vrou het daar on­ge­veer ses kin­ders, in teen­stel­ling met ’n ge­leer­de vrou se ge­mid­del­de twee.

“Daar is ’n di­rek­te ver­band met oor­be­vol­king en die ver­nie­ti­ging van die na­tuur en ge­volg­lik die wild­spe­sies.

“Daar­om is dit nood­saak­lik dat mei­sies (jong vroue) van A­fri­ka skool­op­lei­ding moet kry.”

Sy be­soek graag E­thi­o­pië, Ke­nia en Tan­za­nië, R­wan­da en die Kon­go vir haar die­re­fo­to’s.

In E­thi­o­pië lê sy soms plat op haar maag om A­fri­ka se na­tuur­skoon en die­re­ryk deur haar ka­me­ra­lens te be­loer.

Sy het hier al baie mooi fo­to’s kon neem van die ge­la­da-bob­be­ja­ne, wat na­by haar gaan sit het, die wa­lia-i­beks, die bok met die mooi ge­krul­de ho­ring, en die E­thi­o­pie­se wolf, waar­van min­der as 250 oor is.

Haar fo­to’s van die sout­ka­ra­va­ne in die Ho­ring van A­fri­ka by Dal­lol, die warm­ste plek ter wê­reld, waar ka­me­le en don­kies in­ge­span word om sout te ver­voer, is ook mees­ter­lik by sons­on­der­gang ge­neem.

De Beer sê in die Kon­go is sy ver­al be­kom­merd oor die voort­be­staan van die Grau­er-go­ril­la by die Ka­hu­zi en die Bie­ga-vul­kaan, waar die Ka­hu­zi Bie­ga Na­si­o­na­le Park is.

“Gu­er­ril­la­veg­ters kruip in die wou­de weg en gee nie ’n flen­ter vir die go­ril­las om nie. Hul­le skiet hul­le op stre­pe dood en hul lig­gaams­de­le word op mark­te ver­koop vir moe­ti. Soms word hul­le op pa­le ge­krui­sig.”

Sy sê: “Daar is vier soor­te go­ril­las. Ek het fo­to’s van drie soor­te. Die mees be­dreig­de ter wê­reld is die Cross Ri­ver-go­ril­la. Daar is net 150 oor en hul­le kom op die grens van Ka­me­roen en Ni­ge­rië voor.

“Dit is van hul­le wat ek nie fo­to’s het nie, maar ek gaan hul­le vol­gen­de jaar weer soek.”

Sy sê in die Kon­go is dit net die berg­go­ril­la se ge­tal­le wat toe­neem.

Sy sê die berg­go­ril­la kom ver­al in die Vi­run­ga Na­si­o­na­le Park in die ber­ge van die Kon­go voor.

“Van die vier go­ril­la­spe­sies is die Grau­er die groot­ste, wat ver­al in die oos­te­li­ke laag­land in die Kon­go voor­kom. Min men­se weet van hul­le en dit is baie moei­lik om hul­le te kry.”

Sy sê ’n voor­beeld van hoe hul ge­tal­le af­neem, is dat daar vol­gens ’n pei­ling in 1990 nog 17 000 was, in 2004, 5 000, in 2016, 3 800 en in 2017 was daar 2 500.

“Op die oom­blik is daar min­der as 2 000 oor,” sê sy.

De Beer sê re­des vir hul be­drei­ging is die bur­ger­oor­loë en ver­woes­ting, on­wet­ti­ge jag en myn­bou in par­ke in die Kon­go.

“80% van die laag­land-go­ril­las kom bui­te be­skerm­de ge­bie­de voor. Dit is in Wes- en Sen­traal­A­fri­ka,” sê De Beer.

Blou­wil­de­bees­te wat uit­sterf, ver­al in Ke­nia en Tan­za­nië, is ook een van die groot­ste hart­seer-ge­beur­lik­he­de in A­fri­ka.

“Die wil­de­bees­te het eeue on­ge­hin­derd oor die Ma­ra- en die Gru­me­ti­ri­vier in Ke­nia en Tan­za­nië ge­mi­greer.

“Die blou­wil­de­bees­te wat nou dood­gaan, word nie weg­ge­spoel nie. Dit is as ge­volg van die oor­ver­bruik van die Ma­ra­ri­vier wat nie meer vloei nie. Nou spoel die dooie kar­kas­se nie weg nie.

“Dit is ’n doodslok­val as die blou­wil­de­bees­te ver­stren­gel raak in die kar­kas­se wat op­hoop,” sê sy.

Reg om die Se­ren­ge­ti en Ma­sai Ma­ra is daar ge­wel­di­ge oor­be­vol­king.

De Beer sê die­re word be­dreig om ons en ons is nie be­wus daar­van nie. Daar is o­ral ha­bi­tat­ver­woes­ting as ge­volg van die oor­be­vol­king.

“Ons kan by­na praat van die ein­de van A­fri­ka se na­tuur­le­we.”

Die jaar­lik­se mi­gra­sie van hon­derd­dui­sen­de wil­de­bees­te tus­sen die Se­ren­ge­ti in Tan­za­nië en die Ma­sai Ma­ra in Ke­nia is ook in die ge­drang.

Ge­la­da-bob­be­ja­ne in E­thi­o­pië wie se voort­be­staan erg be­dreig word.

Dood­te­vre­de: A­fri­ka se die­re­le­we is He­sté de Beer van Kroon­stad se hart se punt. Hier sit sy tus­sen die ge­la­da-bob­be­ja­ne in E­thi­o­pië.

Sout­ka­ra­va­ne in E­thi­o­pië. Die ka­me­le word as pak­die­re ge­bruik wat sout ver­voer.

Die wa­lia-i­beks wat in E­thi­o­pië se Se­mien­berg voor­kom met sy ge­krul­de ho­rings. Dit is nog een van E­thi­o­pië se erg be­dreig­de spe­sies, met ge­tal­le ver on­der 500. Dit kan moont­lik ook on­der 100 wees.

’n E­thi­o­pie­se wolf met ’n sneeu­rot in die bek. Al­bei spe­sies is erg be­dreig.

Die rooi o­li­fan­te van T­sa­vo, Ke­nia, waar­heen lief­da­dig­heids­geld gaan om te help met hul voort­be­staan.

’n Neus­aap­wy­fie in Bor­neo, een van die wê­reld se drie groot­ste ei­lan­de en die groot­ste in A­sië.

De Beer is be­kom­merd oor die voort­be­staan van die Grau­er-go­ril­la van die Kon­go.

S­kat­lik. Die An­go­le­se ko­lo­bus­aap in R­wan­da van na­der be­kyk. Die a­pie is ook ge­wel­dig be­dreig.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.