Hoe sui­wer is jou drink­wa­ter?

Beeld - - Leefstyl - SMS met “wa­ter” en jou SMS moet ons teen Maan­dag om 12:00 be­reik. Die wen­ner moet sy/haar prys by sy/haar naas­te H2O-tak gaan haal. – Karla Jan­se van Vuuren

Ons al­mal weet dat ons meer wa­ter moet drink, maar is die wa­ter wat uit jou kraan kom vei­lig om in jou glas te gooi? Vol­gens die Wa­ter-na­vor­sings­kom­mis­sie het ’n on­lang­se stu­die ge­wys dat die drink­wa­ter in Jo­han­nes­burg en P­re­to­ria met mi­kro­plas­tiek be­smet is. En met die Vaal­ri­vier wat in so ’n toe­stand is, is die bes­te op­los­sing om die wa­ter wat jy drink te fil­treer.

H2O In­ter­na­ti­o­nal bied ver­skeie op­sies vir wa­ter­fil­tre­ring, in­slui­ten­de stel­sels wat jou he­le huis se wa­ter fil­treer.

’n Mak­li­ke een om te ge­bruik is die wa­ter­sui­we­rings­be­ker wat in­no­ve­ren­de teg­no­lo­gie ge­bruik om 99,9% van die bak­te­rieë en vi­rus­se wat in kraan­wa­ter kan voor­kom te ver­wy­der. Die sui­we­rings­pro­ses Een ge­luk­ki­ge le­ser kan ook so ’n sui­we­rings­be­ker wen. Om in aan­mer­king te kom, SMS jou naam, van en kon­tak­be­son­der­he­de na 35986.

’n SMS kos R1,50. Be­gin jou be­staan uit drie fa­ses. Eer­stens ver­wy­der ’n par­ti­kel­fil­ter e­ni­ge se­di­ment, dan ge­bruik ’n ab­sorp­sie­pro­ses ge­ak­ti­veer­de kool­stof om af­val­pro­duk­te wat die wa­ter se smaak, reuk en kleur kan be­ïn­vloed te ver­wy­der en laas­tens maak die Ha­lo­pu­re-me­dia die bak­te­rieë en vi­rus­se dood.

Die Ha­lo­pu­re-fil­ter sui­wer 375 li­ter wa­ter voor­dat jy dit hoef te ver­vang.

Ek het die wa­ter­be­ker be­proef en was be­ïn­druk met die ver­be­te­ring in smaak van die ge­fil­treer­de wa­ter.

Die e­lek­tro­nie­se aan­wy­ser bo­op die dek­sel maak dit mak­lik om tred te hou met hoe­veel li­ters wa­ter al ge­fil­treer is so­dat ’n mens kan weet wan­neer om die fil­ter te ver­vang. Die be­ker is ’n ge­rief­li­ke groot­te om in die ys­kas te bê­re en dit is han­dig om al­tyd lek­ker koue, skoon wa­ter by­der­hand te hê.

Vir meer in­lig­ting oor H2O se wa­ter­fil­ters, be­soek h2o.co.za.

Die wa­ter­sui­we­rings­be­ker van H2O sorg dat ’n mens al­tyd skoon drink­wa­ter by­der­hand het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.