Af­treeplek is meer as net ’n vloer­plan

Beeld - - Huisgids -

Al hoe meer Suid-A­fri­ka­ners be­lê in af­tree leef­styl ont­wik­ke­lings en ge­niet puik op­brengs­te van tot 20% per jaar. Met die voor­de­le van uit­ste­ken­de vei­lig­heid, ’n luuk­se leef­styl, ’n heg­te ge­meen­skap, vol­le ei­e­naar­skap en me­die­se en ver­sor­gings fa­si­li­tei­te van top­ge­hal­te op jou drum­pel, is dit dui­de­lik waar­om die vraag na hier­die ei­en­dom­me die aan­bod ver oor­tref.

“Daar is on­ge­loof­li­ke be­leg­gings­groei in af­tree­leef­styl-ont­wik­ke­lings en daar­om be­lê baie men­se lank voor hul af­tre­de in ’n ei­en­dom. Hul­le ver­huur dit en be­taal die ver­band af tot­dat hul­le ge­reed is om af te t­ree en die ei­en­dom te be­woon. Vir die­ge­ne wat vroe­ër wil af­skaal, laat die mees­te af­tree-ont­wik­ke­lings in­wo­ning va­n­af 50 toe. Dit is ’n gul­de ge­leent­heid om voor­uit vir jou af­tre­de te be­plan.

Hul­le kan teen van­dag se pry­se koop en ook uit­ste­ken­de ka­pi­taal­groei van tot 12% en huur­op­brengs­te van tot 8% ver­dien, wat ’n to­ta­le be­leg­gings op­brengs van tot 20% per jaar le­wer ,” sê C­harl van Nie kerk, Cen­tral De­ve­lop­ments se Be­mar­kings­be­stuur­der van die C el eb ra­tio n-af­tree land­goed.

“Per­sep­sies oor af­tre­de het be­dui­dend ver­an­der, want men­se het lan­ger, ge­son­der en e­ko­no­mies meer ak­tie­we le­wens as te­vo­re. Wan­neer men­se vir hul af­tre­de be­plan, soek hul­le ’n ak­tie­we leef­styl met die heel bes­te ge­rie­we, so­si­a­le en me­die­se fa­si­li­tei­te, as­ook be­leg­gings op­brengs­te.

“Nie­mand weet wat die toe­koms in­hou nie end u sis ver­sor­gings fa­si­li­tei­te vir ver­swak­te sen mo­der­ne vei­lig­heid va­n­af fa­se een waar­skyn­lik twee van die be­lang­rik­ste oor­we­gings wan­neer ’n af­tree-ei­en­dom ge­koop word.”

Die Ce­le­bra­ti­on-af­tree­land­goed is net uit Ma­li­bong­we-ry­laan oor­kant die Nort­hga­te-win­kel­sen­trum. Al­les is doel­ge­bou vir in­wo­ners se be­hoef­tes – van een­slaap­ka­mer­woon­stel­le tot luuk­se drie­slaap­ka­mer­meent­hui­se – en is ge­leë op ’n vei­lig­heids­land­goed met ’n re­stau- rant, kof­fie­win­kel, in­ter­net­ver­bin­ding, dok­terspreek­ka­mers, haar- en skoon­heid­sa­lon, was­se­ry, bin­nens­hui­se ver­hit­te swem­bad, ’n ge­riefs­win­kel, bi­bli­o­teek, spe­le­tjies­ka­mer, park en ’n so­si­a­le klub.

Voor­sie­ning vir ge­sond­heid

“Daar is baie oor­we­gings wan­neer ’n af­tree­land­goed ge­kies word, maar een van die be­lang­rik­ste is die ont­wik­ke­ling se ver­moë om by jou ver­an­de­ren­de be­hoef­tes te pas.

“Aan­vank­lik soek men­se eer­der ’n huis waar hul­le die tuin, bui­te­le­we en on­af­hank­lik­heid kan ge­niet. Sou hul si­tu­a­sie ver­an­der, kan hul­le la­ter na ’n klei­ner woon­stel trek met toe­gang tot tuis­ver­sor­ging. In­dien hul eg­ter 24-uur-ver­sor­ging be­no­dig, is die ver­swak­te­sorg­een­heid tot hul be­skik­king.”

Leef­styl-af­tree­land­goe­de­re bied ul­tra­mo­der­ne, 24-uur-vei­lig­heids­maat­re­ëls soos toe­gangs­be­heer, nom­mer­plaat­her­ken­ning, wag­te wat pa­trol­lie­diens ver­rig, e­lek­trie­se om­hei­ning van die he­le om­trek, GKTV-waar­ne­ming, per­soon­li­ke nood­knop­pies, as­ook te­le­fo­ne in el­ke een­heid wat die he­le land­goed aan die vei­lig­heids- en me­die­se diens­te op die ter­rein kop­pel.

Wan­neer die maan­de­lik­se uit­ga­wes en in­stand­hou­ding van ’n huis as­ook al die vei­lig­heids­kos­te en ri­si­ko van i­so­la­sie in la­te­re ja­re oor­weeg word, vind baie Suid-A­fri­ka­ners ge­moeds­rus, plus uit­ste­ken­de be­leg­gings­op­brengs­te, deur na ’n af­tree­leef­styl-land­goed te trek. Die keu­se van ’n af­tree­ge­meen­skap is ’n be­lang­ri­ke be­sluit en be­hels meer as net ’n vloer­plan. Dit gaan ook oor die ge­niet van ’n leef­styl waar­voor jy jou he­le le­we ge­werk het, teen ’n pas wat jy be­paal. Dit gaan oor voor­sie­ning vir jou so­si­a­le, ont­span­nings- en fi­nan­si­ë­le be­hoef­tes en om se­ker te maak daar is ’n ver­skei­den­heid me­die­se diens­te.

Ver­stan­di­ge Suid-A­fri­ka­ners het hul wan­op­vat­ting oor ’n af­tree­leef­styl laat vaar en be­lê in ’n diens­ver­ryk­te, vei­li­ge, re­si­den­si­ë­le leef­styl wat daar­op ge­mik is om hul sil­wer­ja­re so on­af­hank­lik, ge­rief­lik en moei­te­vry as moont­lik te maak.

Ver­stan­di­ge Suid-A­fri­ka­ners het hul wan­op­vat­ting oor ’n af­tree­leef­styl laat vaar.

Fo­to: ISTOCK

Dit is be­lang­rik om vir jou af­tre­de te be­plan.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.