Ken­ner sê word nou be­kom­merd

Ge­tal­le styg en bed­dens is te min

Beeld - - Voorblad - A­ri­sa Jan­se van Rens­burg en Br­ü­mil­da Swart­booi

Gau­ten­gers in ho­ë­ri­si­ko­groe­pe wat erns­tig siek kan word weens die Co­vid-19-pan­de­mie, moet hul­self weer on­der vlak 5 van die staat van in­per­king plaas, meen ’n ge­sond­heids­ken­ner.

Met 42,2% van die land se ak­tie­we ge­val­le, word dié pro­vin­sie tans as Suid-A­fri­ka se brand­punt be­skou.

Daar­by het dr. Ban­di­le Ma­su­ku, Gau­teng­se LUR vir ge­sond­heid, gis­ter ge­sê die moont­lik­heid om na ’n ho­ër vlak van in­per­king te­rug te keer, word oor­weeg.

Vol­gens syfers wat die pro­vin­si­a­le de­par­te­ment van ge­sond­heid gis­ter uit­ge­reik het, is 174 Gau­ten­gers al aan Co­vid-19 dood en is daar 1 332 pa­si­ën­te in staats- en pri­va­te hos­pi­ta­le.

Die to­ta­le ge­tal ge­val­le in die pro­vin­sie is tans 36 895.

Vol­gens prof. Su­san Gold­stein, ’n o­pen­ba­re­ge­sond­heid­spe­si­a­lis ver­bon­de aan die U­ni­ver­si­teit van die Wit­wa­ters­rand, sal dié ge­tal nou skerp styg.

“Men­se met ko­mor­bi­di­tei­te, soos vet­sug of di­a­be­tes, en kwes­ba­re men­se van by­voor­beeld ou­er­as 60 moet vir eers hul­self weer on­der vlak 5 van die in­per­king plaas.”

Gold­stein sê dit is moei­lik om te voor­spel hoe­veel ge­val­le Gauteng op sy kruin sal be­reik, maar as sy kyk na be­skik­ba­re da­ta en wat wê­reld­wyd ge­beur, raam sy die pro­vin­sie sal tot min­stens mid­del Au­gus­tus SuidA­fri­ka se brand­punt wees.

“Dis ken­mer­kend van die vi­rus dat die ge­tal­le vin­nig klim, so­wat ses we­ke lank hoog bly en dan weer stel­sel­ma­tig be­gin af­plat,” sê Gold­stein.

Vol­gens die Na­si­o­na­le In­s­ti­tuut vir Oor­draag­ba­re Siek­tes (Ni­os) se jong­ste be­skik­ba­re voor­spel­lings kan Gauteng in die bes moont­li­ke sce­na­rio teen No­vem­ber 10 010 sterf­tes hê en in die sleg­ste sce­na­rio 10 614 sterf­tes. Ni­os, te­sa­me met Suid-A­fri­ka se Co­vid-19-mo­del­le­rings­kon­sor­ti­um, het die mo­del­le vir die voor­spel­lings op 6 Mei be­kend ge­maak.

Dr. Har­ry Moul­trie, se­ni­or e­pi­de­mi­o­loog van Ni­os, sê die mo­del is die jong­ste be­skik­ba­re lang­ter­myn­voor­spel­ling.

Die mo­del voor­spel dat die kruin tus­sen Ju­lie en Au­gus­tus be­reik sal word.

Op­ti­mis­ties ge­raam, kan Gauteng teen Au­gus­tus 330 701 ak­tie­we, simp­to­ma­tie­se ge­val­le hê; pes­si­mis­ties ge­raam, kan die pro­vin­sie reeds in Ju­lie 382 819 ak­tie­we, simp­to­ma­tie­se ge­val­le hê.

Die ver­wag­ting is dat daar van Ju­lie tot Au­gus­tus tus­sen 6 000 en 9 000 pa­si­ën­te in waak­een­he­de Prof. sal wees. G­len­da van Gray, die mi­nis­te­ri­ë­le sub­ko­mi­tee­voor­sit­ter raad­ge­wen­de ko­mi­tee oor Co­vid-19, sê die hui­di­ge ge­tal pa­si­ën­te in hos­pi­ta­le en aan­ge­te­ken­de sterf­tes is ’n goeie aan­dui­ding van waar die land met die vi­rus staan.

Gray sê mo­del­le gee bloot ’n aan­dui­ding van wat kan ge­beur en is nie al­tyd ak­ku­raat nie. toe, maar dit sal nie doel­tref­fend wees om na vlak 5 van die in­per­king te­rug te keer nie. “In dié sta­di­um moet be­jaar­des en weer­lo­se men­se teen die vi­rus be­skerm word, maar dit moet ge­ba­lan­seer word teen die no­dig­heid om die e­ko­no­mie te her­o­pen. “Ons kan nie be­kos­tig om op vlak 5 te wees nie. Meer men­se sal hul werk ver­loor en as sko­le ge­sluit bly, sal min­der kin­ders el­ke dag iets kry om te eet,” sê Gray. Dr. be­kom­mer­nis van Ver­e­ni­ging, An­ge­li­que die Suid-A­fri­kaan­se Coet­zee, is sê wan­neer haar voor­sit­ter groot­ste Me­die­se meer te­rug­keer­skool leer­lin­ge in toe. Au­gus­tus Vol­gens Coet­zee kan die kruin selfs in Sep­tem­ber be­reik word, soos wat aan­vank­lik voor­spel is. Coet­zee sê men­se moet nou be­kom­merd word, want ge­tal­le neem toe en daar is ’n te­kort aan hos­pi­taal­bed­dens. “Moe­nie in ’n win­kel­sen­trum in­gaan as dit soos Kers­fees lyk nie,” waar­sku sy. Die na­si­o­na­le de­par­te­ment van ge­sond­heid het nie op na

Bron: Na­si­o­na­le In­s­ti­tuut vir Oor­draag­ba­re Siek­tes (Ni­os)

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.