KPMG­slag­ting

Die Burger - - Aktueel - Niel Jou­ber t en El­vi­ra W ood

Dat die bloed op die grond by KPMG selfs die ANC ge­ruk het, was gis­ter dui­de­lik toe Zi­zi Kod­wa, die par­ty se hoof­woord­voer­der, in so­si­a­le me­dia ge­sê het dit be­wys die #Gup­taLe­aks is geen ver­sin­sel nie.

T­re­vor Hoole, uit­voe­ren­de hoof van die ou­di­teurs­fir­ma in SuidA­fri­ka, en ’n rits an­der hoë be­stuurs­lui en selfs ven­no­te het gis­ter op hul swaard ge­val oor die skan­daal wat om KPMG Suid-A­fri­ka los­ge­bars het.

Die skan­daal spruit uit die #Gup­taLe­aks, e-pos­bood­skap­pe met ver­doe­men­de in­lig­ting oor die Gup­ta-fa­mi­lie wat uit­ge­lek het.

“Die bloed­bad by KPMG is ’n be­wys dat die #Gup­taLe­aks on­der­soek moet word en dat dit nie as ’n ver­sin­sel af­ge­maak kan word nie,” het Kod­wa ge­twiet.

Een van die be­lang­rik­ste uit­vloei­sels van KPMG se ver­kla­ring gis­ter was die er­ken­ning dat Pra­vin Gord­han, voor­ma­li­ge mi­nis­ter van fi­nan­sies, nie be­wus was van die so­ge­naam­de “ro­gue u­nit”, ’n ge­hei­me een­heid wat in die SuidA­fri­kaan­se In­kom­ste­diens (SAID) tot stand ge­kom het, nie.

KPMG Suid-A­fri­ka het al sy be­vin­dings, ge­volg­trek­kings en aan­be­ve­lings ten op­sig­te van dié een­heid te­rug­ge­trek en aan­ge­bied om die R23 mil­joen wat hy daar­voor be­taal is aan die SAID te­rug te be­taal of aan wel­syn­or­ga­ni­sa­sies te skenk.

Die ver­slag het ’n rol ge­speel in die po­li­tie­ke on­der­gang van Gord­han, wat des­tyds die SAID-kom­mis­sa­ris was.

Die een­heid het na be­we­ring on­wet­tig op ver­meen­de groot be­las­ting oor­tre­ders ge­spi­oe­neer.

KPMG sê in sy me­di­a­ver­kla­ring dat sy be­vin­dings en ge­volg­trek-

kings in die ver­slag oor die een­heid op so ’n ma­nier ge­skryf is dat dit daar­op ge­sin­speel het dat Gord­han ge­weet het, of moes ge­weet het, dat dit on­wet­tig was om die een­heid te be­gin.

“Dit was nie die voor­ge­no­me in­ter­pre­ta­sie van die ver­slag nie.

“Om dit dui­de­lik te stel: Die be­wy­se in die do­ku­men­ta­sie wat aan KPMG ge­gee is, on­der­steun nié die in­ter­pre­ta­sie dat mnr. Gord­han ge­weet het, of moes ge­weet het, van

die af­val­li­ge aard van die een­heid nie,” lui KPMG se ver­slag.

Gord­han het gis­ter­aand in ’n ver­kla­ring ge­sê hoe­wel hy die te­rug­trek­king van die ver­slag ver­wel­kom, is hy ver­baas oor die min ag­ting wat KPMG vir sy rol in die “ka­ping” van die in­kom­ste­diens toon (sien kas­sie).

Be­ne­wens Hoole, het S­te­ven Louw as be­dryfs­hoof be­dank en Ahmed Jaf­fer het uit­ge­tree as voor­sit­ter van die di­rek­sie.

Daar is ook vyf ven­no­te wat die maat­skap­py ver­laat.

Hul­le is Mi­ke Od­dy, ou­dit­hoof en di­rek­sie­lid; Mu­ham­mad Sa­loojee, be­las­ting hoof en di­rek­sie lid; Her­man de Beer, fo­ren­sie­se hoof en di­rek­sie lid; John Geel, hoof van trans ak­sie-ad­vies; en Mic­key Bo­ve, ri­si­ko be­stuur s ven­noot vir tran­sak­sie- ad­vies.

Lui­dens KPMG se ver­kla­ring het die maat­skap­py be­sluit om tug­stap­pe te doen teen Ja­c­ques Wes­sels, hoof­ven­noot vir die ou­dits van die on­ge­no­teer­de Gup­ta-maat­skap­pye, met die oog daar­op om hom af te dank.

Die KPMG-slag­ting volg na­dat die B­rit­se ska­kel­maat­skap­py Bell Pot­tin­ger die af­ge­lo­pe week in sa­ke­red­ding ge­plaas moes word om­dat sy kli­ën­te hom een na die an­der ver­laat weens sy om­stre­de en ras­ver­de­len­de veld­tog in Suid-A­fri­ka.

Die he­le be­stuur van SAP A­fri­ca is in Ju­lie ge­skors han­gen­de ’n on­der­soek deur die Duit­se moe­der­maat­skap­py na ’n R100 mil­joen­guns­loon wat glo aan die Gup­tas be­taal is vir Trans­net-kon­trak­te.

Ook dit het uit die #Gup­taLe­aks-e-pos­bood­skap­pe ge­blyk.

KPMG sê in sy me­di­a­ver­kla­ring daar was geen on­wet­ti­ge op­tre­de aan sy kant in die werk wat hy vir die Gup­ta-fa­mi­lie ge­doen het nie, maar dat dié fa­mi­lie en sy on­der­ne­mings hom in se­ke­re ge­val­le om die bos ge­lei het.

Die Gup­tas was in ver­skeie ge­val­le on­eer­lik of mis­lei­dend met die in­lig­ting wat hul­le aan die ou­dit­fir­ma verskaf het, sê KPMG in ’n ver­kla­ring. Die maat­skap­py, wat in Maart 2016 as ou­di­teu­re van die Gup­ta-maat­skap­pye be­dank het, sê hy moes dit vroe­ër ge­doen het.

“KPMG Suid-A­fri­ka is spyt dat sy ver­bin­te­nis met die Gup­tas en hul sa­ke­on­der­ne­mings vir veels te lank aan­ge­hou het.”

Fo­to: CITY PRE SS

Zi­zi K od­wa

T­re­vor Hool e

Mic­key Bo ve

Her­man de Beer

Mu­ham­mad Sal o­jee

Fo­to’s: KPMG

Mi­ke Od­dy

John Geel

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.