‘Ver­steur­de tie­ner’ van Kaap dreig K­ho­za glo

Die Burger - - Aktueel - Ü­gen V os

’n “Ver­steur­de” 17-ja­ri­ge skool­mei­sie sit glo ag­ter die doods­drei­ge­men­te teen die ANC-LP dr. Mak­ho­si K­ho­za.

Fi­ki­le M­ba­lu­la, mi­nis­ter van po­li­sie, sê in ’n ver­kla­ring die mei­sie is ’n gr. 10-leer­ling by ’n ho­ër­skool in Gu­gu­le­tu in Kaap­stad.

M­ba­lu­la sê die tie­ner het ver­skil­len­de SIM-kaar­te ge­bruik om drei­ge­men­te aan K­ho­za te stuur.

Sy het glo ook an­der hoog­ge­plaas­te par­le­ments­le­de, in­slui­tend Ay­an­da Dlod­lo, mi­nis­ter van kom­mu­ni­ka­sie, op ’n soort­ge­ly­ke ma­nier ge­dreig.

Die mei­sie is glo in 2016 na ’n plek van vei­lig­heid in El­sies­ri­vier ge­neem na­dat sy aan die mi­nis­ter van naat­skap­li­ke ont­wik­ke­ling ge­skryf het haar ma ge­bruik dwelms en ver­koop haar as ’n seks­slaaf aan bui­te­lan­ders.

K­ho­za en haar dog­ter het tus­sen Maart en Ju­lie ’n reeks a­no­nie­me dreig­op­roe­pe, SMS’ een Fa­ce­book­bood­skap­pe ont­vang wa tas’ n moont­li­ke po­li­tie­ke mis­daad on­der­soek is.

Die on­der­soek het ge­wys meer as 15 on­ge­re­gis­treer­de SIM-kaar­te en tal­le ver­skil­len­de toe­stel­le is ge­bruik.

Vol­gens M­ba­lu­la het die Val­ke ’n “uit­ge­brei­de en hoogs teg­nie­se on­der­soek” ge­doen wat tot die in­heg­te­nis­ne­ming van die mei­sie ge­lei het.

Hy voer aan K­ho­za het Suid-A­fri­ka­ners “om die bos ge­lei” met be­we- rings dat die drei­ge­men­te volg op twee­spalt in die ANC.

“Hier­die drei­ge­men­te het van ’n ver­steur­de min­der­ja­ri­ge kind ge­kom en sy (K­ho­za) is nie die e­nig­ste per­soon wat sul­ke drei­ge­men­te ont­vang het nie,” sê M­ba­lu­la in sy ver­kla­ring.

Hy sê ook dit “be­wys” dat die ANC nie ag­ter die drei­ge­men­te teen K­ho­za sit nie.

“Dr. K­ho­za is nie deur e­nig­ie­mand in die ANC as ge­volg van haar werk as ’n LP ge­dreig nie. Punt,” lui sy ver­kla­ring.

Die mei­sie is op 2 Au­gus­tus in heg­te­nis ge­neem en het in die land­dros­hof in Athlo­ne ver­skyn waar­na sy in die sorg van haar ou­ers vry­ge­laat is. Die saak word op 22 Sep­tem­ber her­vat.

M­ba­lu­la sê K­ho­za “on­der­myn” die kan­se op ’n suk­ses­vol­le ver­hoor van die skool­mei­sie om­dat sy wei­er om haar sel­foon aan die on­der­soek­span te oor­han­dig.

Vol­gens hom het sy aan die on­der­soe­kers ge­sê hul­le “werk vir die vy­and” en sy sal eers haar sel­foon oor­han­dig wan­neer daar “’n ver­an­de­ring van re­gi­me” plaas­ge­vind het.

K­ho­za sê sy kan nie op M­ba­lu­la se uit­la­tings re­a­geer nie om­dat sy steeds geen te­rug­voe­ring ont­vang het oor twee straf­reg­te­li­ke sa­ke wat sy in Po­lo­kwa­ne en Dur­ban aan­han­gig ge­maak het nie.

“Ek het nou oor­ge­noeg ge­had en is reg­tig moeg,” sê K­ho­za.

Sy het eg­ter daar­op ge­wys dat Dai­ly Ma­ve­rick voor­heen be­rig het die nom­mer waar­van­daan die doods­drei­ge­men­te ge­stuur is, is deur Black First Land First ge­re­gis­treer.

“Ek vind dit vreemd dat die mi­nis­ter geen mel­ding hier­van maak nie. Dit maak nie saak wie vir hier­die doods­drei­ge­men­te ver­ant­woor­de­lik is nie, so­lank hul­le vas­ge­vat word.”

K­ho­za het dit in­tus­sen dui­de­lik ge­maak sy sal nie mô­re haar tug­pro­ses in K­waZu­lu-Na­tal – wat sy as ’n “hin­der­laag” be­skryf – by­woon nie.

Sy het die tug­pro­ses ook ver­le­de Son­dag ge­boi­kot na­dat sy glo die vo­ri­ge aand doods­drei­ge­men­te ont­vang het.

Die K­waZu­lu-Na­tal­se tak van die ANC kla K­ho­za daar­van aan dat sy die par­ty in on­eer ge­bring het toe sy in Au­gus­tus in die o­pen­baar ge­sê het pres. Ja­cob Zu­ma moet be­dank.

Haar uit­la­tings het te mid­de van be­we­rings van kor­rup­sie en twy­fel­ag­ti­ge ban­de met die Gup­tas teen Zu­ma ge­kom. Sy het na be­we­ring ook an­der ANC-LP’s pro­beer oor­tuig om die mo­sie van wan­troue teen Zu­ma op 8 Au­gus­tus te steun.

G­we­de Man­tas­he, die ANC se se­kre­ta­ris-ge­ne­raal, het Son­dag by ’n ge­denk­diens vir O­li­ver Tam­bo in Vos­loo­rus ge­wei­er om die lig­ging van K­ho­za se tug­ver­hoor te ver­an­der om­dat sy vol­gens hom bloot aan­dag soek.

“Ek wil nie hê sy moet ’n ge­hoor kry nie; sy moet die ver­ho­re by­woon. Klaar,” het Man­tas­he ge­sê.

K­ho­za sê sy het geen pro­bleem daar­mee as sy deur wet­ti­ge pro­vin­si­a­le lei­ers aan­ge­kla en ge­dis­si­pli­neer word nie.

Die hoog­ge­regs­hof in Pie­ter­ma­ritz­burg het vroe­ër die week die pro­vin­si­a­le lei­ers­korps van die ANC in K­waZu­lu-Na­tal on­gel­dig ver­klaar.

“Ek is be­reid om die ge­vol­ge te dra daar­van om die waar­heid te praat – maar slegs met le­de wat wet­tig­lik in die ANC se pro­vin­si­a­le lei­ers­korps aan­ge­stel is,” het K­ho­za be­klem­toon.

Fo­to: J AN GERBER

Dr. Mak­ho si K­ho­za, ANC ­LP, vr oe­ër b y ’n v er­ga­de­ring v an die ad hoc ­ko­mi­tee wat die S AUK­raad on­der soek het .

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.