Min­ki sê s y kan ma­gie nie meer weg­steek

Die Burger - - Aktueel - Na­di­ne T­her on

Min­ki van der West­hui­zen (Jou­bert) ver­wag haar der­de kind.

Die skoon­heid en ge­lief­de aan­bie­der van Boer soek ’n vrou het haar goeie nuus gis­ter in so­si­a­le me­dia ge­deel.

Sy het ge­sê sy is su­per­op­ge­won­de, dank­baar en baie be­voor­reg. “Kan nie meer die ma­gie weg­steek nie,” het sy by­ge­voeg.

Die der­de ba­ba Jou­bert word in Maart ver­wag. Sy en haar man, die sa­ke­man Ernst Jou­bert, het reeds twee dog­ter­tjies, Ka­te­rien (4) en E­li­se (3).

Sy deel ge­reeld fo­to’s van haar twee prag­ti­ge blon­de dog­ters, wat sy “E­li­se­hart­jie” en “Ka­te­rien­lief” noem.

Van der West­hui­zen het maar ’n week ge­le­de die ver­fil­ming van die tien­de reeks van Boer soek ’n vrou vol­tooi. Die reeks be­gin op 12 Ok­to­ber op kykNET (DStv-ka­naal 144).

Van der West­hui­zen se tand- arts het haar in Au­gus­tus met ’n bos blom­me vir Vrou­e­maand ver­ras en ge­sê sy het baie om dié maand te vier.

Fo­to’s: INS TAGRAM | @MINKIV ANDERWESTHUIZEN

Min­ki v an der W es­t­hui­zen het gis ter ont­hul dat s y haar der de kind v er­wag.

Min­ki v an der W es­t­hui­zen het op L en­te­dag hier die f oto v an ag ter die sk erms v an Boer s oek ’ n vr ou g e­plaas. Die v er­fil­ming v an die reeks is onl angs v ol­tooi. S y het gis ter g esê s y k an nou nie meer haar ma­gie w eg­steek nie .

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.