Syl­ves­ter, die dros­ter, het s y hart ver­loor

Die Burger - - Aktueel - Ca­ra­Lee Dorf­ling

Syl­ves­ter die dros­ter dros dees­dae net ag­ter sy leeu­wy­fies aan.

Dié leeu­man­ne­tjie wat in Ju­nie 2015 op­slae ge­maak het toe hy uit die Ka­roo Na­si­o­na­le Park bui­te Beau­fort-Wes ont­snap het en drie we­ke lank ver­woes­ting on­der vee op na­bu­ri­ge pla­se ge­saai het, is dees­dae ’n heel an­der leeu.

Só sê Ger­hard de Lan­ge, be­stuur­der van die Ku­zu­ko Lod­ge­re­ser­vaat in die Oos-Kaap, waar Syl­ves­ter saam met ’n jon­ger leeu­man­ne­tjie, Fie­lies, en twee leeu­wy­fies, An­gel en Nicka, ko­ning kraai.

Na­dat Syl­ves­ter ’n twee­de keer uit die Ka­roo Na­si­o­na­le Park ont­snap het, is hy in 2016 na Ku­zu­ko ge­skuif waar hy ’n ruk lank saam met Fie­lies in ’n bo­ma aan­ge­hou was.

“Syl­ves­ter kom dees­dae skaars na­by ’n hei­ning. Hy soek ook glad nie meer na ga­te nie. Hy is rus­tig en doen sy ding. Hy jag ’n paar e­lan­de en koe­does. En die af­ge­lo­pe twee we­ke stap hy al ag­ter die twee leeu­wy­fies aan,” sê De Lan­ge.

Teen 21 Sep­tem­ber sal dit pre­sies agt maan­de wees se­dert Syl­ves­ter en Fie­lies vry­ge­laat is uit die bo­ma in die veld by Ku­zu­ko Lod­ge, wat deel van die Ad­do­ol­i­fant­park is.

De Lan­ge gee toe dat die ver­hou­ding tus­sen Syl­ves­ter en die twee leeu­wy­fies uit die staan­spoor iet­wat stram was, maar hul so­si­a­le struk­tu­re word be­slis nou ge­vorm, sê hy.

“Daar moet ook in ge­dag­te ge­hou word dat leeu­man­ne­tjies en -wy­fies ge­woon­lik nie saam­loop nie. Die man­ne­tjies sal slegs by die wy­fies wees as daar kos is en om on­der­soek in te stel of hul­le ge­reed is vir paar.

“En hul­le stel nou al die af­ge­lo­pe twee we­ke ge­reeld on­der­soek in.”

In­dien die wy­fies, wat nou al­bei drie jaar oud is, ge­reed is, sal Syl­ves­ter, wat nou vyf jaar oud is, waar­skyn­lik met hul­le paar.

Tog is die kan­se klein dat die leeu­trop on­mid­del­lik sal uit­brei, aan­ge­sien Nicka en An­gel al­bei ver­le­de jaar, kort voor Syl­ves­ter se vry­la­ting, voor­be­hoed­mid­dels ge­gee is.

De Lan­ge sê die voor­be­hoed­pil­le werk min­stens ’n jaar, maar dit neem soms lan­ger om uit hul ge­stel te kom.

“Ons hoop daar sal iets ge­beur . . . dit sal se­ker net ’n kwes­sie van tyd wees.”

Fo­to: GER­HARD DE LAN­GE

Syl­ves­ter (in die mid­del), die r ond­lo­per, v olg Ang el ( voor), een v an die twee l eeu­wy­fies b y K u­zu­ko L od­ge in die Oo s­Kaap. A gter s tap Fie­lie s, ’ n jon­ger l eeu­man­ne­tjie w at saam met S yl­ves­ter b y K u­zu­ko vry ge­laat is .

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.