Mis­siel ‘kon VSA­ei­land tref ’

Die Burger - - Aktueel - – R eu­ters

Die bal­lis­tie­se mis­siel wat Noord-Ko­rea gis­ter­og­gend oor Ja­pan af­ge­vuur het, het so ver ge­trek dit kon net so­wel op die A­me­ri­kaan­se ei­land Gu­am ge­val het.

Gu­am, die naas­te A­me­ri­kaan­se grond­ge­bied aan Noord-Ko­rea, is in laas­ge­noem­de se vi­sier om­dat hy die VSA as vy­and nom­mer een be­stem­pel.

Die mid­del­af­stand mis­sie lis van­af P­jong­jang ge­lan­seer in o­ën­skyn­li­ke re­ak­sie op nog sank­sies wat Maan­dag deur die Ver­e­nig­de Na­sies (VN) goed­ge­keur is. Die straf­maat­re­ëls het ge­volg op Noord-Ko­rea se ses­de en heel groot­ste kern­bom­toets op 3 Sep­tem­ber.

Dié land het eer­gis­ter in re­ak­sie ge­dreig om Ja­pan “in die see te laat weg­sink” en om die VSA tot “as en don­ker­te” te ver­min­der.

T­sjoe Kang Il, Noord-Ko­rea se “ad­junk-di­rek­teur-ge­ne­raal van A­me­ri­kaan­se sa­ke”, het in Bei­jing aan die Ja­pan­se uit­saai­er NHK ge­sê die lan­se­ring is “’n nor­ma­le stap in die ont­wik­ke­ling van ons kern af­skrik­mid­dels ”.

Die mis­siel is 06:57 af­ge­vuur, het tot op ’n hoog­te van 770 km ge­styg en oor die noor­de­li­ke Ja­pan­se ei­land Hok­kai­do ge­trek voor­dat dit in die S­til­le O­se­aan ge­val het.

Dit het 3 700 km ver ge­vlieg. Gu­am is so­wat 3 400 km van Noord-Ko­rea.

Dié land het al tien­tal­le bal­lis-

’n H­joen­moe 2­b al­lis­tie­se mis siel w ord gis ter deur S uid­Ko­rea g e­lan­seer in r e­ak­sie op s y noor de­li­ke buur­man s e jong ste s tap t een die nu­we sank sies w at Maan­dag t een hom ing es­tel is .

tie­se mis­sie­le van­jaar ge­lan­seer, on­der meer een ver­le­de maand wat ook vroeg­og­gend oor Hok­kai­do ge­trek het.

Suid-Ko­rea het in re­ak­sie la­ter gis­ter­og­gend sy eie bal­lis­tie­se mis­siel af­ge­vuur so­dat dit in die Oos­see, ook be­kend as die See van Ja­pan, neer­stort.

Be­leg­gers het nie juis op gis­ter se voor­val ge­re­a­geer nie en die mark­te het sta­biel ge­bly – ’n aan­dui­ding dat hul­le be­sig is om ge­woond te raak aan Noor­dKo­rea se swaard­ge­klet­ter en oor­dre­we, ver­ont­waar­dig­de ver­kla­rings.

Rob ert Wood, die VSA se ont­wa­pe­ning s am­bas­sa­deur, sê hul­les al eers“al­le di­plo­ma­tie­ke o­plos­sings uit­put” voor­dat hul­le ’n mi­li­tê­re op­sie sal oor­weeg.

“Maar dit sal wel nie van die ta­fel ge­haal word nie.”

Fo­to: GETTY IMA GES

Fo­to: REUTER S

Men­se s tap v er­by ’ n in­lig tings­bord in O­sak a, Jap an, w aar­op die tr a­jek van die Noor d­Ko­re­aan­se mis siel aan­ge­dui w ord.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.