Len­te­sim­fo­nie­sei­soen ein­dig op hoë noot

Die Burger - - Kuns & V Ermaak - Pie­ter K ooij

Van­jaar se vier­de en laas­te kon­sert in die or­kes se Len­te­sim­fo­nie­sei­soen is Don­der­dag­aand baie op­win­dend met ’n stra­len­de ver­tol­king van Ri­chard S­trauss se toon­dig Al­so sprach Za­rat­hus

tra af­ge­sluit. Die di­ri­gent was Con­rad van Alphen.

Die werk is ge­ba­seer op ge­deel­tes van die Duit­se fi­lo­soof F­rie­drich Niet­zsche se ge­lyk­na­mi­ge boek.

Die groot or­kes het die ver­hoog vol­ge­sit: 38 stry­kers, 16 hout­bla­sers, 14 ko­per­bla­sers, vier slag­wer­kers, twee har­pe en ook die groot or­rel ag­ter die ver­hoog­bal­kon. Reg vir S­trauss se man­ji­fie­ke or­kes­tra­sie wat soms selfs am­per a­strant is.

Daar is selfs die­ge­ne wat Za­ra

thus­tra as bom­bas­ties of on­draag­lik vul­gêr be­stem­pel.

Reeds in die tref­fen­de “In­lei­ding – Sons­op­koms”, wat S­tan­ley Ku­brick vir die o­pe­nings­to­neel van sy rol­prent 2001: A S­pa­ce

O­dys­sey ge­bruik het, het die weel­de­ri­ge a­koes­tiek van die stad­saal ek­stra glans aan die or­kes­klank ver­leen en die groot di­na­mie­kom­vang stra­lend daar­ge­stel.

Maar ook in die agt de­le wat ge­volg het, het Van Alphen en die or­kes ge­skit­ter. Die ge­hoor in die stamp­vol saal het hul­le staan­de toe­ge­juig.

Voor die pou­se het die jong Rus­sie­se tjel­lis A­lexey S­tad­ler as so­lis in S­chu­mann se T­jel­lo­kon­sert in A mi­neur op. 129 met groot suk­ses op­ge­tree.

S­chu­mann het die werk as ’n Kon­sert­stuk vir tjel­lo en or­kes­be­ge­lei­ding be­skryf. Die drie de­le word son­der on­der­bre­king ge­speel en die ca­den­za word deur die or­kes be­ge­lei – ’n nu­wig­heid wat la­ter deur som­mi­ge an­der kom­po­nis­te na­ge­volg is.

S­tad­ler het nie net S­chu­mann se prag­ti­ge me­lo­dieë met ’n ryk en warm klank uit­ge­voer nie, maar ook die vin­ni­ge ge­deel­tes met vir­tu­o­si­teit ver­tolk.

Die aand is met die on­be­ken­de kom­po­nis Wil­helm Grosz (1894 – 1939) se Se­re­na­de be­gin. Dit is een keer in D­res­den in 1921 uit­ge­voer. Ook nou weer in Kaap­stad in ’n Leeds-U­ni­ver­si­teit-pro­jek ge­naamd Per­for­ming the Je­wish Ar­chi­ve. Ek het die 14 mi­nu­te as ’n moei­sa­me luis­te­r­er­va­ring be­leef.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.