‘Vi­va O­pe­ra’ op Mamr e be­loof fees van du­et­te, en­sem­bles uit bek en­de wer­ke

Die Burger - - Kuns & V Ermaak -

Vi­va O­per a, môr e om 15:00 in die his­to­rie­se Mor a­wie­se k erk op Mam­re, bel oof om w eer ’ n f ees v an o­pe­ra me t w on­der­li­ke, uit ge­soek­te stem­me en bl om­me te w ees. Hier ­ die k on­sert, w at jaar­lik s deur Thy s G­reeff aang e­bied w ord, sluit die Len­fe­fee­s­na­week af .

Mô­re, w an­neer die inw on­ers moe g fees­ge­vier is en r eeds die na week Kaap­se k un­ste­naars s oos A­lis tair I­zo­bell en L ouk­maan A dams g e­niet het, sak san­glie fheb­bers v a­noor die he­le W es­Kaap, Ov er­berg en die Sand­veld op die his to­rie­se W erf op Mam­re t oe.

Dít om g ees en siel te v er­kwik aan sang w at vir g een o­per a­huis in die wêr eld hoe f t e­rug te s taan nie . Ter­self­der­tyd k an hull e aan l ek­ker boe­re­kos smul en die v eld­blom­uit­stal­ling g e­niet.

José Di­as, nou al ’ n l e­gen­de in die Kaap­se mu­siek wê­reld, s tel die pr o­gram v an a­ri­as, due tte en ens em­bles uit ber oem­de o­per as saam, be ­ ge­lei dit en lig dit af­wiss e­lend in A­fri­kaans en Eng els t oe.

Se­we sang ers maak v an­jaar deel van die pr o­duk­sie uit: die s op­raan H­len­gi­we Mkhw a­na­zi, p as t e­rug ná ’n p aar jaar b y die C­hic ago L y­ric O­pe­ra, Ane P re­to­ri­us, mezz o, w at ver­le­de w eek ’ n skit te­ren­de Ce­ne­ren­to­la in die Baxt er g e­sing he t, Mar­tin Mk­hiz e, bek en­de b a­ri­ton w at ge­reeld in Eur opa sing, Lung a Hal­lam, li­rie se t e­noor w at ’ n w on­der­li­ke prins w as in La Ce­ner en­to­la, T­ho­mas Mohl am­me, K aap­stad O­per as e nu­we b as w at in­dr uk g e­maak he t as S pa­rafu­ci­le in Rig o­let­to, en Sl ovo Ma­gi­da, t e­noor, p as t e­rug ná ’ n b aie suk­ses­vol­le s o­mer­skool in Ca­ta­nia, Si­si­lië, w aar hy s taan­de o va­sies g e­kry he t vir s y Ca va­ra­dos­si in T os­ca.

Kaar­tjies k os R60 en be spre­kings kan g e­doen w ord b y Gr eeff b y thys­greeff@i­sat.co.za o f 082 7 49 4457 o f .

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.