Lei­er vir Wes­Kaap nog dié jaar ge­kies

Die Burger - - Aktueel -

S­waar­ge­wig­te van die Wes-Kaap­se ANC is as moont­li­ke kan­di­da­te ge­noem in die aan­loop tot die ver­kie­sing van ’n nu­we pro­vin­si­a­le voor­sit­ter.

Hoe­wel die be­noe­mings­pro­ses vir die ver­kie­sing van die Wes-Kaap­se ANC-lei­er nog nie be­gin het nie, het se­ke­re pro­mi­nen­te le­de en amp­te­na­re aan­ge­dui dat hul­le be­reid is om te dien as hul­le deur hul tak­ke be­noem sou word.

Die voor­sit­ter van die Wes-Kaap­se ANC word op ’n al­ge­me­ne raads­ver­ga­de­ring van die pro­vin­si­a­le uit­voe­ren­de ko­mi­tee (PUK) ver­kies.

Dit is eg­ter nog nie be­kend wan­neer dié ver­ga­de­ring ge­hou sal word nie en dit kan moont­lik eers in No­vem­ber plaas­vind.

Sam­my Claas­sen (49), woord­voer­der van die ANC se Wes­kus­streek, het gis­ter ge­sê daar word nog ge­wag op die pro­vin­si­a­le lei­ers om be­kend te maak hoe die be­noe­mings­pro­ses gaan ver­loop.

Claas­sen, ’n voor­ma­li­ge bur­ge­mees­ter van die Ber­g­ri­vier-mu­ni­si­pa­li­teit, sê hy sal dit “de­fi­ni­tief oor­weeg” as hy as pro­vin­si­a­le voor­sit­ter be­noem word.

“Ek glo daar is goeie lei­ers op die plat­te­land – van die Ka­roo tot die Wes­kus – en hul­le kan ’n baie groot by­drae le­wer,” sê Claas­en.

Vol­gens Claas­sen moet die ANC “van koers ver­an­der” om­dat die par­ty ge­wel­dig steun in die WesKaap ver­loor het.

“Ons sal rig­ting moet ver­an­der om weer op die brooden-bot­ter-kwes­sies van bruin en swart men­se te fo­kus,” sê hy.

Hy het meer as tien jaar er­va­ring as heel­tyd­se po­li­ti­kus en plaas­li­ke re­ge­ring, ter­wyl hy hom­self “met die ran­ge op­ge­werk het” van­dat hy voor­sit­ter van die ANC se Veld­drif­tak was.

Die ANC moet sy steun­ba­sis in die plat­te­land her­bou en men­se ver­kies wat deur die ge­meen­skap ge­ken word, sê Claas­sen.

Ca­me­ron Dug­mo­re (54), ANC-LPW en voor­ma­li­ge LUR vir on­der­wys, het ook be­ves­tig dat sy naam ge­noem word on­der die moont­li­ke kan­di­da­te vir die pro­vin­si­a­le voor­sit­ter, maar dit sal “on­van­pas wees” om daar­op kom­men­taar te le­wer.

“Dit is ANC-tra­di­sie dat ons struk­tu­re deur die PUK ge­lei word, wat be­slui­te oor sa­ke ra­ken­de die al­ge­me­ne raads­ver­ga­de­ring neem.”

Vol­gens Dug­mo­re is ANC-le­de be­sorg oor die bou van een­heid in die pro­vin­sie en is dit “van die groot­ste be­lang”.

“Son­der een­heid en sa­me­ho­rig­heid sal ons nie die kwes­sies wat ons ge­meen­skap­pe raak, kan aan­vat nie.

“Om ’n sterk en ver­e­nig­de ANC te bou moet die pri­o­ri­teit wees.”

Daar­by moet die ANC se­le ier­se n ver­teen­woor­di­gers ook ver­ant­woord­baar ge­hou word, sê Dug­mo­re.

Hy is die ANC-kies af­de­lings­hoof vir die Hes­se qua-streek en het ook met diep re­si­den­sies e na­si­o­na­le be­plan­nings kom­mis­sie ge­werk.

Bon­ga­ni M­kon­gi (46), ad­junk­mi­nis­ter van po­li­sie en ANC-LP, het ook gis­ter ge­sê hy is be­wus van die ge­sprek­ke oor moont­li­ke kan­di­da­te vir die voor­sit­ter­skap en aan­ge­dui dat hy “be­reid is om te dien” as hy deur sy tak in die Dul­lah O­mar-streek be­noem sou word.

M­kon­gi het ook ge­sê die een­heid en sa­me­ho­rig­heid van die Wes-Kaap­se ANC moet van “fun­da­men­te­le be­lang” vir die toe­koms­ti­ge lei­er wees.

Daar sal ook ge­kyk moet word om “sterk tak­ke te bou” en ’n plan van ak­sie vir die pro­vin­si­a­le ANC op te stel.

M­kon­gi is in Gu­gu­le­tu in Kaap­stad ge­bo­re en was in 1998 ver­kies tot pro­vin­si­a­le voor­sit­ter van die ANC-jeug­li­ga.

In 2004 is hy aan­ge­wys as ’n ANC-LP en hy is toe in 2009 in Fi­ki­le M­ba­lu­la se kan­toor as ad­junk­mi­nis­ter van po­li­sie aan­ge­stel.

Hy was ten ty­de van die na­si­o­na­le ver­kie­sing in 2014 per­so­neel­hoof van die de­par­te­ment van sport en ont­span­ning, waar­na hy vroe­ër van­jaar as ad­junk­mi­nis­ter van po­li­sie in M­ba­lu­la se kan­toor aan­ge­wys is.

Sam­my Claas sen (49), w oord­voer­der van die ANC s e Wes­kus­streek en voor­ma­li­ge bur­ge­mees­ter v an die Ber­g­ri­vier­mu­ni­si­pa­li­teit.

Ca­me­ron Dug­mor e (54), ANC ­LPW en voor­ma­li­ge L UR v an on­der­wys.

Bon­ga­ni Mk on­gi (46), ad­junk­mi­nis ter van po­li­sie en ANC ­LP.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.