Zu­ma s e U­draai moet hom k os

Die Burger - - Kommentaar - Da­wie Uit my po­li­tiek e pen

Die rub­ber­rook hang nog dik in die lug ná die des­pe­ra­te U-draai wat Nom­mer Een van­dees­week in die ap­pèl­hof oor die 783 kor­rup­sie­klag­te teen hom ge­gooi het.

Pres. Ja­cob Zu­ma het via sy regs­man er­ken dat dit des­tyds ir­ra­si­o­neel was om dié ver­vol­ging te staak.

Na­dat Zu­ma aan­vank­lik ge­sê het hy wil graag sy dag in die hof hê – en toe al­les in die stryd ge­werp het om uit die hof uit te bly – kom dié vraag ter spra­ke: hoe­kom nou?

Kan dit wees dat Zu­ma sien hoe sy po­li­tie­ke mag vin­nig aan die uit­kal­we is en dat hy dalk eer­der sy kan­se in die hof wil vat ter­wyl sy hand­perd, adv. S­haun A­bra­hams, nog hoof van die na­si­o­na­le ver­vol­gings­ge­sag is?

Re­ken hy sy kan­se om on­skul­dig be­vind te word is be­ter met die ge­diens­ti­ge A­bra­hams aan die stuur van sa­ke as wan­neer hy wat Zu­ma is reeds die mag ver­loor het en ’n an­der, on­af­hank­li­ke ver­vol­gings­hoof word aan­ge­stel?

Zu­ma sal im­mers weet dat die hof se uit­spraak waar­in die ANC-lei­ers­ver­kie­sing in K­waZu­lu-Na­tal on­gel­dig ver­klaar is ’n erns­ti­ge slag is vir sy kan­se op po­li­tie­ke oor­le­wing, en bes moont­lik ook vir die kan­se van sy voor­keur kan­di­daat, dr. N­ko­sa­za­na Dla­mi­ni-Z u ma, om sy op­vol­ger te word.

Nom­mer Een se hoop was tot dus­ver dat hy on­der Dla­mi­ni-Zu­ma be­sker­ming teen ver­vol­ging sou ge­niet. Sien hy dalk nou dat die kan­se daar­voor al skra­ler raak?

Die ver­de­re vraag is of Zu­ma dan nou self vir die ap­pèlaan­soek gaan be­taal. Ont­hou: Zu­ma en die na­si­o­na­le ver­vol­gings­ge­sag het die ap­pèl­hof ge­na­der na­dat die hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria ver­le­de jaar ge­las het dat die 783 klag­te teen Zu­ma her­in­ge­stel be­hoort te word. As hy nou skie­lik om­swaai, moet hy se­ker­lik in sy per­soon­li­ke hoe­da­nig­heid die kos­te van sy ap­pèlaan­soek dra? Dit be­te­ken tog daar was van meet af aan nie me­rie­te in sy saak nie.

Ver­der: Vir ’n man wat so on­wrik­baar in sy eie on­skuld glo, is die aan­sien­li­ke moei­te wat Zu­ma en sy ap­pa­ratsjiks soos A­bra­hams ge­doen het om hom uit die hof te hou self ook ver­dag.

Was dit nie min­der moei­te om een­vou­dig van meet af aan u on­skuld bo al­le re­de­li­ke twy­fel in die hof te gaan be­wys nie, “ag­ba­re” pre­si­dent?

Ter­loops, A­bra­hams se on­wil­lig­heid om Zu­ma te ver­volg, selfs na­dat die hoog­ge­regs­hof ge­sê het dit be­hoort te ge­beur, is moont­lik die eer­ste op­ge­te­ken­de ge­val van ’n rot wat ’n sin­ken­de skip te hulp pro­beer snel.

Maar te­rug by Zu­ma en im­pli­ka­sies vir sy par­ty.

Die vo­ri­ge keer wat Nom­mer Een ’n U-draai in die hof ge­gooi het, was oor N­kand­la toe hy ewe skie­lik er­ken het dat die OB se be­vin­dings daar­oor wel bin­dend is en dat hy be­reid is om ’n ge­deel­te van die geld te­rug te be­taal.

Hier­mee het hy ’n klomp men­se in sy bin­ne­krin­ge, op wie hy vroe­ër ge­leun het om die teen­deel te be­weer, sum­mier on­der die bus ge­gooi. Met die jong­ste U-draai gaan dit weer so wees, en dit gaan hom nog­maals aan­sien kos en po­li­ties ver­der ver­swak.

Da­wie sou dus wat wou gee om ’n vlieg teen die muur te wees wan­neer die ANC se na­si­o­na­le uit­voe­ren­de ko­mi­tee Maan­dag by­een­kom. Die hof­uit­spraak oor die KZN-lei­ers­ver­kie­sing gaan hul­le reeds hoof­bre­kens be­sorg, ter­wyl Zu­ma se jong­ste skuif in die hof die hit­te van die stryd tus­sen die fak­sies ver­der sal op­jaag.

Dit al­les ge­skied teen die ag­ter­grond daar­van dat tot 34 van sy eie kou­kus­le­de in die par­le­ment ten guns­te van die wan­trou­e­mo­sie in hom ge­stem het.

Sy pro­bleem is dus dat die ge­ty in die ANC teen hom draai in die be­sef dat, of­skoon die land Zu­ma kan oor­leef, die­self­de nie vir die ANC geld nie. As Zu­ma tot in 2019 in sy amp bly, is die ANC dood by die stem­bus.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.