Vrees bly maar ’n sleg­te raad­ge­wer

Die Burger - - Forum - Wê­reldBur­ger Le­o­pold S­chol tz

Hoe wyd die kloof tus­sen Rus­land en Na­vo is, blyk uit laas­ge­noem­de se re­ak­sie op die groot­skaal­se oe­fe­nin­ge van die Rus­sie­se weer­mag, wat Don­der­dag be­gin het. As ’n mens die twee se sie­nings langs me­kaar lê, lyk dit of hul­le op twee pla­ne­te leef.

Rus­land se amp­te­li­ke hou­ding is dat die oe­fe­nin­ge, be­kend as Za­pad 2017 (Za­pad be­te­ken “Wes­te” in Rus­sies), sui­wer de­fen­sief is. Al­te­sa­me 12 700 sol­da­te, van wie 5 000 van Rus­land af­koms­tig en ge­steun deur 250 tenks en et­li­ke hon­der­de ar­til­le­rie­stuk­ke, oe­fen saam met Be­la­rus ’n sce­na­rio waar­in hul­le ’n aan­val van die fik­tie­we staat Weisj­no­ria – by­ge­staan deur twee an­der fik­tie­we sta­te, Loe­be­nia en Wes­bas­ria – op Be­la­rus af­slaan.

Na­vo se le­sing lyk heel an­ders. Met Weisj­no­ria, Loe­be­nia en

Wes­ba­ria, word in

Na­vo-krin­ge ge­sê, word dui­de­lik die

Bal­tie­se sta­te en Po­le be­doel. Bo­wen­dien is Za­pad 2017 nie tot Be­la­rus be­perk nie; dis deel van ’n wye reeks oe­fe­nin­ge langs die

Rus­sie­se grens, met in­be­grip van die eks­kla­ve Ka­li­nin­grad en die Bal­tie­se

See.

Op grond hier­van meen die Duit­se mi­nis­ter van ver­de­di­ging, Ur­su­la von der Ley­en, dat tot 100 000 Rus­sie­se mi­li­tê­re be­trok­ke is. Wat skuil ág­ter die oe­fe­nin­ge?

Za­pad 2009 het ’n sce­na­rio met ’n kern­aan­val op War­schau be­vat en Za­pad 2013 ’n aan­val op S­tock­holm. Bo­wen­dien het der­ge­li­ke oe­fe­nin­ge in 2008 en 2014 as rook­skerm vir in­val­le in Ge­or­gië en die K­rim ge­fun­geer.

Ver­al in die Sen­traal- en Oos-Eu­ro­pe­se Na­vo-lid­sta­te word ge­vrees dat Za­pad 2017 ’n rook­skerm kan wees vir ’n in­val in Est­land, Let­land en Li­taue. An­der­sins kan dit lei tot die per­ma­nen­te sta­si­o­ne­ring van Rus­sie­se wa­pen­stel­sels in Be­la­rus, waar­deur ’n la­te­re in­val in die Bal­tie­se sta­te ver­ge­mak­lik word.

Genl. Ben Hod­ges, be­vel­voer­der van die A­me­ri­kaan­se troe­pe in Eu­ro­pa, het in ’n on­der­houd ge­praat van ’n “Tro­jaan­se perd”. By die Na­vo-hoof­kwar­tier in Brus­sel word ge­wag ge­maak van “’n be­wus­te pro­vo­ka­sie”.

Tog meen on­af­hank­li­ke waar­ne­mers die vrees in Na­vo-krin­ge word oor­dryf.

Om mee te be­gin is Be­la­rus for­meel ’n Rus­sie­se bond­ge­noot, maar die re­ge­ring in Minsk pro­beer die laas­te tyd meer af­stand tus­sen hom en Mo­s­kou skep. Minsk het Na­vo a­part vol­le­dig oor die oe­fe­nin­ge in­ge­lig en waar­ne­mers uit­ge­nooi om die oe­fe­nin­ge dop te hou.

Aan­ge­sien die Na­vo-mag­te in Sen­traal- en Oos-Eu­ro­pa vir die duur van Za­pad 2017 in ’n staat van pa­raat­heid ge­bring is, lyk dit ook on­waar­skyn­lik dat pres. Wla­di­mir Poe­tin die ri­si­ko van ’n vol­skaal­se oor­log sal loop.

Nie­te­min wys dit al­les hoe groot die wan­troue in die Wes­te teen­oor Poe­tin is. En vir die po­li­tie­ke sta­bi­li­teit in Eu­ro­pa en die wê­reld is dit geen goeie saak nie.

Dit be­te­ken nie dat Poe­tin ver­trou kan word nie, maar vrees is ’n sleg­te raad­ge­wer.

By die Na vo­hoof­kwar­tier in Brus­sel w ord ge­wag g e­maak van ‘ ’n be­wus­te pro­vo­ka­sie’.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.