Jy op F acebook en Ne t­werk24

Die Burger - - Forum -

’n By­bel w aar­in “nêr ens s taan dat ’ n lei­er uit s y amp v er­wy­der w ord nie ”, is die een w aar­in hy gl o, sê Z uma

V In die Ou T es­ta­ment is daar heel wat voor­beel­de v an bo se l ei­ers w at op v er­ne­de­ren­de wy se uit hul hoë po si­sies v er­wy­der is. – Ge­or ge Bekk er

V Hy skip maar die g e­deel­tes v an jy mag nie s teel nie en jy mag nie jou vriend s e dog­ter be geer nie , as ook nie die w eel­de van die Gup­tas nie . – Al­la W e­reld

V In die self­de By­bel s taan daar ook jy mag nie v als g e­tui­e­nis spr eek nie . – Ry an Moor e V Die By­bel wat ek ken, waar­sku ons teen vals pro­fe­te.–He­le na Me yer

V Hou as­se­blief op om’ n be­spot­ting van gods­diens­te maak.–J. K­riek

V Psalm 109:8: Laat sy dae min wees. Laat ’n an­der s y amp neem. – Ian W es­sels

V Hy be­weeg nou op baie dun y sens y uit­spra­ke, le­wens­wy­se en op­tre­des ge­tuig van’ n dwaas soos waar­van daar­in Spreu­ke ge­praat word.–Jo­han Coertz e

V Zu­ma moet eers leer hoe tree’ n goeie lei­er o­pen stel’ n voor­beeld.–M Vry­staat

V Elk­een kies maar uit die By­bel om dit wat hy of sy wil glo,te be­ves­tig.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.