Mark nie oorv ol, sê 5de nu­we hot el in K aap­stad

Die Burger - - Forum - Nel­lie Br and­Jon­ker

Die vyf­de nu­we ho­tel bin­ne ses maan­de is dié week in Kaap­stad ge­o­pen.

Die Radisson Red het pas in die V&A Wa­ter­front ge­o­pen, kort op die hak­ke van nóg ’n ho­tel daar, twee ho­tel­le van T­so­go Sun in die mid­de­stad en ’n Radisson Blu wat in A­pril ge­o­pen het.

Andrew M­cLa­chlan, se­ni­or vi­se­pre­si­dent van die Carl­son Re­zi­dor­ho­tel­groep in A­fri­ka en ei­lan­de in die In­die­se O­se­aan, gee toe daar is nou ’n groot nu­we aan­bod in die mark, maar meen as daar ’n oor­aan­bod is, gaan dit kort­ston­dig wees en baie kor­ter as ná die Wê­reld­be­ker-sok­ker­toer­nooi van 2010.

Hy grond sy op­ti­mis­me op die ge­tal toe­ris­te wat Kaap­stad na ver­wag­ting van­jaar gaan be­soek.

Die ge­tal toe­ris­te wat die stad be­soek het, het ver­le­de jaar met 17% ge­styg.

Vol­gens hom word ver­wag dat die ge­tal toe­ris­te van­jaar met 20% gaan styg.

M­cLa­chlan sê Kaap­stad kan met e­ni­ge in­ter­na­si­o­na­le stad mee­ding. In me­ni­ge pei­ling word dit as een van die vyf aan­trek­lik­ste be­stem­mings ge­lys, sê hy.

Die Carl­son Re­zi­dor-groep het in Ju­lie van­jaar ook ’n Radisson Blu in die mid­de­stad ge­o­pen.

Saam met die 252 ka­mers van die nu­we Radisson Red het die stad nou 1 000 nu­we ka­mers.

M­cLa­chlan glo daar kan nóg ’n paar ho­tel­le in Kaap­stad o­pen voor­dat daar werk­lik ’n oor­aan­bod sal wees.

Hy het ver­wys na die oor­aan­bod wat met die Wê­reld­be­ker-sok­ker­toer­nooi ont­staan het en sê daar was in 2011 ’n da­ling in be­set­tings­koer­se weens die oor­aan­bod.

In daar­die sta­di­um is voor­spel dit gaan tot 2016 duur voor­dat die si­tu­a­sie sou sta­bi­li­seer.

“Dit het reeds in 2012 ge­sta­bi­li­seer, min­der as twee jaar ná die Wê­reld­be­ker­toer­nooi.”

Teen 2013 was die vraag gro­ter as die aan­bod, sê hy.

Boon­op reis men­se na Kaap­stad vir sa­ke én toe­ris­me.

Die in­sin­king in die plaas­li­ke e­ko­no­mie be­kom­mer hom dus ook nie.

Plek­ke soos Sand­ton, wat meest­al vir sa­ke­rei­si­gers be­stem is, sien wel ’n in­sin­king, sê hy.

“Kaap­stad is soort­ge­lyk aan New York, Pa­rys of Lon­den om­dat dit ’n toe­ris­me- en ’n sa­ke­be­stem­ming is. Be­soe­kers kom doen hier sa­ke of ont­span se­we dae ’n week vir

365 dae per jaar.”

Vol­gens hom is so­wat 40% van hul gas­te in Kaap­stad sa­ke­rei­si­gers.

Die Radisson Red is langs die nu­we PwC-ge­bou en die regs­fir­ma Werks­mans se nu­we kan­toor, ter­wyl Al­lan Gray se hoof­kan­toor, Ned­bank, EY en B­ri­tish A­me­ri­can To­bac­co baie na­by daar­aan is.

M­cLa­chlan sê hul­le gaan nóg ho­tel­le in Kaap­stad o­pen.

Ook John van Rooy­en, hoof van ont­wik­ke­ling vir die Wes- en die Oos-Kaap van T­so­go Sun, meen van­weë Kaap­stad se ge­sogt­heid as be­stem­ming vir die in­ter­na­si­o­na­le mark is daar plek vir nóg ’n ho­tel ten spy­te van die swak plaas­li­ke e­ko­no­mie.

Van Rooy­en glo die ge­sog­te lig­ging van SunS­qua­re in die Tui­ne gaan die twee ho­tel­le wat daar ge­o­pen is ge­wild maak.

SunS­qua­re, wat teen R700 mil­joen ge­bou is, be­slaan ’n he­le straat­blok en be­staan uit twee ho­tel­le – S­tayEa­sy met 302 ka­mers en SunS­qua­re Ca­pe To­wn City Bo­wl met 202 ka­mers.

Hy is nie be­kom­merd oor die 18 000 Ai­rbnb-plek­ke wat nou in Kaap­stad ge­re­gis­treer is nie. “Daar is ’n mark vir al­mal in Kaap­stad.”

T­so­go Sun het meer as 2 000 bed­dens in Kaap­stad en het bui­ten dié twee ho­tel­le nog ses ho­tel­le in die stad.

Van Rooy­en sê hul­le is ’n groot rol­spe­ler in die mark vir vier­ster­ho­tel­le.

Die twee nu­we ho­tel­le gaan on­der­skei­de­lik ’n twee- en drie­ster­ho­tel wees, wat dit on­der­skei van die baie vyf- en vier­ster­ho­tel­le in Kaap­stad.

Wan­neer hy ge­gra­deer word, sal die Radisson Red waar­skyn­lik ’n vier­ster wees.

M­cLa­chlan meen Ai­rbnb se in­vloed is gro­ter op gas­te­hui­se en self­sorg­plek­ke. “Hul­le verskaf lan­ger ver­blyf in self­sorg­plek­ke. Dit is nie ie­mand wat in die Radisson Red gaan bly nie.

“Ons het nie ’n da­ling in ons ho­tel­le se ver­to­ning ge­sien weens Ai­rbnb nie.”

Jeff Ro­sen­berg, voor­sit­ter van Fed­ha­sa Kaap­stad, glo ook nie die vyf nu­we ho­tel­le skep ’n oor­aan­bod nie. “Hier­die ho­tel­le is in heel­te­mal ver­skil­len­de nis­mark­te be­dry­wig.”

Vol­gens hom is daar in die mid­de­stad ’n vraag na meer be­kos­tig­ba­re ver­blyf en S­tayEa­sy en SunS­qua­re sal dié ga­ping vul.

Die Si­lo-ho­tel, wat ook in Sep­tem­ber ge­o­pen is met min­der as 30 ka­mers, bied weer ’n luuk­ser er­va­ring en tei­ken meer wel­va­ren­de men­se.

Die Radisson Red is op mil­len­ni­ërs ge­rig.

Bo: S unS­qua­re v an T so­go Sun meen dank sy s y lig­ging en pry se g aan hy nie sukk el om g as­te t e kry nie . Regs: Só het Die Bur ger in 2010 be­rig oor die oorv ol ho­tel­mark de s­tyds.

Die R a­dis­son R ed met s y 252 k a­mers is in die V&A W a­ter­front g e­leë, w aar ne­ge an­der hot el­le is .

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.