C­hee­tahs jag hul eer­ste se­ge

Die Burger - - Sport - O­wen K ock

Die Pro12-kam­pi­oe­ne, die S­car­lets, het ver­le­de sei­soen hul eer­ste drie wed­stry­de ver­loor.

Die C­hee­tahs is daar­om nie te be­kom­merd oor die be­gin wat hul­le in die nu­we Pro14-rug­by­reeks ge­had het nie, sê hul af­rig­ter, Ro­ry Dun­can.

Die Vry­sta­ters pak die I­ta­li­aan­se span Ze­bre van­dag in Bloem­fon­tein in hul eer­ste tuis­wed­stryd. Hul­le het die kom­pe­ti­sie in Ier­land af­ge­skop met ne­der­lae teen Ul­ster en Mun­ster.

“Dit is ’n ge­val van aan­pas by die nu­we reeks en die rug­by wat in Eu­ro­pa ge­speel word. Dit is vir ons ’n nu­we er­va­ring en ons sal groei soos die reeks vor­der,” sê Dun­can.

“Ons speel meer as 20 wed­stry­de en die eer­ste twee is nou eers ver­by. On­ge­luk­kig het ons nie die uit­slae be­haal wat ons wou nie. Ons moet nou daar­op fo­kus om te ver­be­ter.”

Die Ma­tie Ernst S­ta­pel­berg sal in­tus­sen die C­hee­tahs se der­de los­ska­kel in net so­veel wed­stry­de in hul Pro14-veld­tog wees. Hy is een van agt ver­an­de­rin­ge aan die be­gin­span wat teen Mun­ster slae ge­kry het.

S­ta­pel­berg (22) het ver­le­de week sy Cur­rie­be­ker-bui­ging vir die Vry­staat teen die We­s­te­li­ke Pro­vin­sie op Nu­we­land ge­maak.

Hy be­gin van­dag in die plek van Rob­bie Pet­zer, na­dat Clay­ton Blom­me­tjies in die eer­ste wed­stryd die los­ska­kel was.

Ser­ge­al Pe­ter­sen be­man weer die laas­te ves­ting in die plek van Blom­me­tjies en Lut­her Obi ver­vang Pe­ter­sen op vleu­el.

Die agt­tal toon vyf ver­an­de­rin­ge, wat ’n he­le nu­we voor­ry in­sluit. Ox N­ché, Tor­sten van Jaars­veld en Tom Bo­tha ruil plek­ke met C­har­les Ma­rais, Ja­c­ques du Toit en Ara­nos Coet­zee.

Ze­bre se brei­er, Mi­cha­el Brad­ley, was be­kom­merd oor die laas­te 20 mi­nu­te en die speel­op­per­vlak. Hy het ses ver­an­de­rin­ge aan sy be­gin­span ge­maak.

■ C­hee­tahs: Ser ge­al P e­ter­sen, Mak a­zo­le Ma­pim­pi, F ran­cois V en­ter (k), Wil­li­am S mall­S­mith, Lut­her Obi, Erns t S ta­pel­berg, S­haun V en­ter, Ju­ni­or P o­ko­me­la, Henc o V en­ter, Tier S­choe­man, Re­niel Hug o, Jus tin Bass on, T om Bo tha, T or­sten van Jaar s­veld, O x N­ché. PLAA SVERVANGERS: Ja­c­ques du T oit, C­harl es Mar ais, Ar a­nos Coe tzee, Ry­nier Ber­nar do, Chris Dry , Ti­an Me yer, Nic o Lee, Ce­cil A fri­ka.

Ze­bre: Ci­ar an Gaf fney, Gi­u­lio Bis eg­ni, Mat tia Bel­li­ni, T om­ma­so Cas tel­lo (k), Ga­briel e di Gi­u­lio , Car­lo Can­na, Mar cel­lo Vi­o­li, R e­na­to Gi­am­ma­ri­o­li, Gi­o­van­ni Lic ata, Jo­han Me yer, Ge­or ge Bi­a­gi, D a­vid Si­si, D a­rio C­his to­li­ni, O­li­vier o F a­bi­a­ni, An­dr ea Lo­vot­ti. PLAA SVERVANGERS: Sa­mi P a­ni­co, And­rea de Mar chi, R o­ber­to T en­ga, L e­o­nard K rumov, De­rick Min­nie , Gug­liel­mo P a­laz­za­ni, Ser a­fin Bord­o­li, F ai­ala­ga A fa­mas­a­ga.

S­keids­reg­ter: An­dr ew Bra­ce (Ier).

As­sis­tent­s­keids­reg­ter: Se an Gal­lag­her (Ier ) en Jac o P ey­per (SA).

S­haun Velds­man (SA). 19:30 ( SS 1 en GDN).

Ernst S ta­pel­berg

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.