Fer­ra­ri kan ’ n s tok in Ha­mil ton s e wiel s teek

Die Burger - - Sport -

Le­wis Ha­mil ton he t t wee w eke g e­le­de me ts y s ege in die I­ta­li­aans e Grand P rix die eer ste r en­ja­er in v an­jaar se F or­mu­le E en­reeks g e­word om twee F1­r en­ne ag ter­een­vol­gens t e wen, maar Seb a­s­ti­an V et­tel k an hom mô­re in Sing a­poer v er­hin­der om ’ n der­de ag ter­een­vol­gen­de s ege t e be­haal.

Ha­mil­ton (Mer ce­des) is ná sy s ege in I­ta­lië die eer ste k eer v an­jaar die voor­lo­per op die punt es­tand, maar Vet­tel (F er­ra­ri) hoop om skr ale v oor­sprong uit t e wis.

Ha­mil­ton he t nou 238 punt e, me t Vet­tel k ort op s y hakk e ( 235) me t se­we w e­dren­ne w at oor­bl y.

Mer­ce­des is g e­reed vir ’ n s terk t e­rug­veg­po­ging deur F er­ra­ri.

“Sin­ga­poer sal ’ n heel an­der s to­rie wees, maar dit is be ter om daar­heen te g aan me t’ n v oor­sprong as ’ n ag ­ ter­stand,” he t Mer ce­des s e Ni­ki Lau­da g esê. – S­por­tr e­dak­sie

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.