Wal­la­bies op hul hoe­de vir P oe­mas

Die Burger - - Sport -

Aus­tra­lië en Ar gen­ti­nië is aan die her­bou me t die oo g op 2019 s e Wê­reld­be­ker­toer­nooi, maar al­bei sp an­ne is v as­be­slo­te om nie v an­jaar me t die houtl e­pel in die R ug­by­kam­pi­oen­skap t e ein­dig nie .

Van­dag se t oets in Can­berr a is dus van gr oot bel ang – no g meer s o vir die W al­la­bies, om­dat hull e tuis speel.

Mi­cha­el C­heik a, A us­tra­lië s e af­rig ­ ter, he t nie v eel v e­ran­der aan die span w at v er­le­de Sat erd­ag me t 23­ 23 g e­lyk­op g e­speel he t t een die S­pring­bok­ke nie .

C­hei­ka w as moe­del oos na­dat die Wal­la­bies in die t wee­de hel fte ’ n goeie v oor­sprong v an 20­ 10 t een die S­pring­bok­ke pry s­ge­gee he t.

Die W al­la­by­brei­er he t die hoop uit­ge­spreek dat die tuis­sp an in Can­ber­ra die saak sal r eg­stel, v e­ral in die lig daarv an dat w eg­wed­stry­de in Suid­A­fri­ka en Ar gen­ti­nië hier­na op hul­le w ag. – R eu­ters

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.