Brand­pun­te

Die Burger - - Sport -

Die Bokk e k on l aas in 2009 in Nieu­Seel and w en. Uit die l aas­te tien kr ag­me­tings tuss en die sp an­ne he t S te­ve Hans en­hul­le ne ­ ge g e­wen. Hen­drik Cr on­jé k yk na bel angri­ke vr ae w at in Alb any be ant­woord g aan w ord en die br andpun­te om dop t e hou.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.